FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt05/09/2022

Får grannen spela hur hög musik som helst?

Hejsan, Jag har en granne som spelar så otroligt hög musik från sin bil i deras trädgård att jag har svårt att konsenterar mig när jag jobbar då han spelar så högt att jag känner vibrationerna i mitt hus, vi bor snettmot varanda och har en väg mellan oss. Även när jag sitter på möten så undrar folk vad det är som låter i bakgrunden. Självklart har jag pratat med dem om detta men då det är dagtid anser de att det är okej för dem att spela så här högt och de höjde även volymen, jag vet inte vad jag sak göra längre. Känns jobbigt att behöva sälja sitt hus för att en granne inte kan bete sig.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Inledning
Eftersom du nämner ”deras trädgård” samt inte nämner något om att din granne bor i hyresrätt eller bostadsrätt, så antar jag att hen är fastighetsägare. Jordabalken (JB) och brottsbalken (BrB) är tillämpliga.

Hänsyn till omgivningen
En fastighetsägare ska vid användande av sin fastighet visa skälig hänsyn till sin omgivning (3 kap. 1 § JB). 

Eftersom din granne spelar musik från sin bil som jag tolkar vara parkerad i hens trädgård, så vill jag påstå att grannen ”använder sin fastighet”. 

Med omgivning menas, helt enkelt, den omgivning som berörs; det omfattar alltså även grannar flera hus bort och på andra sidan gatan. 

Skälig hänsyn skulle kunna översättas till rimlig hänsyn. Rimlighetsbedömningen beror på området, tiden på dygnet, vad det är för typ av störande verksamhet, etc. Att en granne i ett ”typiskt” bostadsområde spelar musik i sin trädgård kan man behöva tåla, men frågan är var gränsen för visad hänsyn går beträffande musikens volym, bastoner etc. Eftersom till och med mötesdeltagare uppmärksammar musiken, så lutar det mot att musiken spelas med för hög volym. Det är alltså sannolikt att din granne bryter mot hänsynsregeln i ovan nämnda paragraf. 

Hänsynsregeln kan ligga till grund för exempelvis ett till din granne riktat förbud vid vite att fortsätta den störande verksamheten.

Förargelseväckande beteende
Den som för oljud på allmän plats som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten begår ett brott (16 kap. 16 § BrB). Gärningspersonen riskerar att behöva betala böter. 

Vad som omfattas av oljud beror på sammanhanget och området vari det ljuder. Rimligtvis utgör musik som spelas med så pass hög volym att det stör att anses som oljud, oavsett om det är bra musik som spelas. 

Grannens trädgård är att klassas som enskild plats, men eftersom musiken ”spiller ut” på gatan (som jag antar är allmän plats i ditt fall), så förs oljudet inför allmän plats. Brottsrekvisiten anser jag därför vara uppfyllda och grannen begår därför brottet förargelseväckande beteende

Ofredande
Sett till att spelande av hög musik rimligtvis skulle kunna anses vara ett hänsynslöst agerande, så kan även brottet ofredande (4 kap. 7 § BrB) vara aktuellt i sammanhanget. 

Vad kan du göra?
Kommunen eller länsstyrelsen är sannolikt tillsynsmyndighet beträffande störande verksamhet som en fastighetsägare utför. Jag råder dig att ta kontakt med kommunen eller länsstyrelsen för att se om de på något sätt kan hjälpa dig.

Eftersom din grannes handlande kan utgöra brott, så vore det inte orimligt att ringa till polisen när grannen spelar den höga musiken.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Om du har fler frågor, så tveka inte att ställa dem.

Vänligen, 

Johan EkstrandRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”