Får grannen skotta snö på våra växter?

Hej!

När vår granne skottar sin uppfart kastar han över all snön i våra rabatter utan vårt godkännande!

Vi har flera gånger bett honom att inte göra detta då våra växter inte mår bra av all extra snö och rabatten inte håller eftersom han dumpar på vår tomt! Men gång på gång fortsätter han med detta!

Vi undrar om han får lov att göra såhär då det är vår tomt det gäller!?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Vad er granne gör kan ses som åverkan eller skadegörelse enligt 12 kap 1-2 §§ brottsbalken. För att ett agerande skall vara att betrakta som en skadegörelse skall en person förstöra eller skada egendom på ett sätt så att det kränker någon annans rätt till egendomen. I ert fall förstörs era växter vilket är en kränkning av er äganderätt till dem. Skadegörelse kan generera böter eller fängelse i högst ett år.

Åverkan är en lindrigare variant av skadegörelse och är först och främst av intresse när det som förstörts är av ringa värde eller det rör sig om en obetydlig skada. Åverkan kan resultera i ett bötesstraff. Om det i ert fall rör sig om åverkan eller skadegörelse är svårt att avgöra men de faktorer som ska beaktas i bedömningen är bland annat i vilken omfattning rabatten förstörs samt rabattens ekonomiska värde. Något som även kan aktualiseras är ett skadeståndsansvar enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen avseende den skada som åsamkats på växterna.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice WalldovRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo