FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet01/06/2019

Får grannen sätta upp ett plank på sin tomt utan mitt medgivande?

Får grannen sätta upp ett 1,8 m högt plank en meter från tomtgränsen på sin tomt utan mitt medgivande?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna svara på din fråga i största möjliga mån, kommer jag använda mig av bestämmelserna i Jordabalken och Plan- och byggförordningen.

Generellt vad som gäller kring uppförandet av staket, plank och mur

Rättsfallet NJA 1990 s. 71 berörde två grannar och klippningen av deras gemensamma häck. Där diskuterades att i förarbetena till den nuvarande Jordabalken utredde man om det var nödvändigt att reglera frågor rörande grannars rättsförhållanden. Sådana förhållanden innebar bland annat frågor kring gemensamma murar och andra anläggningar. Dock kom någon sådan lag aldrig, vilket innebär att vi inte har någon lag att luta oss tillbaka till i frågan.

Men när man har grannar intill sin fastighet finns en allmän princip om att grannar ska visa hänsyn gentemot varandra och omgivningen, 3 kap. 1 § Jordabalken. Det innebär att huvudregeln i förfaranden mellan grannar är att ni ska kunna diskutera och komma överens.

Det innebär också att vid uppförandet av ett staket krävs i regel inget bygglov, eftersom att man ska komma överens med sina grannar om uppförandet, MÖD 2015:42. Det krävs dock att vissa kriterier är uppfyllda. Staketet måste vara av sedvanlig utformning och höjd. Generellt innebär detta att staketet inte får vara högre än 110 cm och ska ha en viss genomsynlighet. Staketet får heller inte målas i någon extremt avvikande färg. Dock finns det vissa kommunala regler att förhålla sig till.

Kommunerna har egna bestämmelser

Kommunerna i Sverige har ofta egna bestämmelser när det kommer till staket och liknande uppföranden. Vissa kommuner kräver att man har grannars tillstånd, vissa kräver att genomsynligheten ska vara minst 50 %, och så vidare. Vissa kommuner kräver bygglov för staket som ställs närmre tomtgräns än 1 meter. Eftersom jag inte vet i vilken kommun du bor kan jag inte dra några slutsatser utifrån detta.

För uppförande av plank krävs ofta bygglov

För att sätta upp ett staket som är högre än 110 cm, som då kallas ett plank, krävs först och främst oftast ett bygglov, 6 kap. 1 § 7 punkten Plan- och byggförordningen. Det finns dock vissa undantag.

Exempelvis är det tillåtet att bygga ett plank med höjd av 180 cm utan bygglov kring en uteplats, om det ligger ca 3.5 meter från ett bostadshus. Det ska då dessutom ligga 4.5 meter från tomtgräns. Som i ditt fall, tror jag att din granne måste ha ett bygglov eller ditt tillstånd, om denne vill bygga plank närmre än 4.5 meter från tomtgränsen.

Sammanfattningsvis

Att bygga ett staket på 110 cm brukar överlag inte medföra att man måste ansöka om bygglov, men det råder en allmän princip om att man ska komma överens med sina grannar och området om eventuella byggnader. Det innebär att du borde kunna ha något att säga till om rörande din grannes uppförande.

Eftersom din grannes staket är över 110 cm räknas det som ett plank. Det bör därmed föreligga ett bygglov, eller åtminstone en kommunikation er emellan. Eftersom din granne bygger staketet väldigt nära din tomt, känns det även i det fallet som att denne borde fråga om ditt tillstånd.

Det är vanligt att kommunen har egna regler kring uppförande av staket och plank. Det är därför omöjligt för mig att ge exakta svar på om din granne får bygga staketet utan bygglov och utan att ha pratat med dig.

Mina råd till dig

Samtala med din granne om staketet/planket. Både du och din granne måste visa hänsyn gentemot varandra. Om din granne inte lyssnar på dig, försök ta reda på vad som gäller i just din kommun. Det är vanligt att detaljerade beskrivningar finns tillgängliga gratis på kommunens hemsida. Du kan även kontakta Byggnadsnämnden i din kommun för mer information, eftersom det är Byggnadsnämnden som bestämmer om det krävs ett bygglov eller inte för din grannes staket/plank. Om det krävs ett bygglov för planket, får din granne inte lov att bygga detta utan att söka ett sådant. Vid ansökan om bygglov kan grannar få tillfälle att yttra sig.

Hoppas att detta besvarade din fråga,

Elina BergstedtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”