Får grannen såga ned grenar som hänger över tomtgränsen från vår häck och sedan kasta grenarna på vår tomt?

2018-10-12 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
fåren granne såga ned grenar på en häck som hänger över tomtgränsen utan lovoch sen kastar alla grenar på grannens tomt och entree
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring grenar och rötter som tränger över tomtgränser finns i 3 kap. 2 § jordabalken och stadgar att om gren eller rot tränger över tomtgränsen och orsakar olägenhet så får fastighetsägaren ta bort dessa. Ägaren till den tomt som de överträngande träden står på ska dock först ges möjlighet att själv vidta åtgärder om ett borttagande kan väntas ge betydande skada för denne.

Det är ingen tillfällighet att lagen talar om rot och gren. En stam som hänger över en tomtgräns får man inte röra. Man får inte heller ta bort rötter och grenar på ett sådant sätt att trädet dör av ingreppet. Det skulle nämligen vara att likställa med att ta bort trädet helt.

Man bör ge ägaren i alla fall tre-sex månader på sig att vidta dessa åtgärder. Görs inte detta är det fritt för grannen att själv kapa överträngande grenar och rötter. Detta bör dock göras med stor försiktighet. Skulle träden dö som resultat av grannens ingrepp kan han bli ersättningsskyldig. Att på eget initiativ vidta åtgärder kan innebära en brottslig handling i form av egenmäktigt förfarande eller skadegörelse, som dels kan innebära skadestånd och dels även böter eller fängelse.

Anser du att grannen har förstört trädens utseende och att du inte har fått tillfälle att själva åtgärda problemet kan du ta detta vidare genom att kräva skadestånd för den skada som er granne har orsakat er. Rättslig grund för detta finns i 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Det kan emellertid bli svårt att avgöra hur stor sakskada du har åsamkats genom avsågningen. Du kan även polisanmäla grannen för egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken) eller skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken), men det bästa vore nog att försöka komma överens om skadeståndsersättning innan en eventuell polisanmälan, med tanke på framtida grannsämja.

I och med att det är grannen som har tagit ner grenarna borde även han forsla bort dem. Annars torde du kunna kräva ersättning för bortforslingen som blir en extrakostnad för dig på grund av hans handlande.

Jordabalken hittar du här.

Skadeståndslagen hittar du här.

Brottsbalken hittar du här.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1813)
2019-04-21 Kan jag göra något åt mina grannar som stör mig genom att köra fyrhjulingar?
2019-04-20 Vad innebär att uppsägning kan ske till månadsskifte som inträffar minst en månad från uppsägningen?
2019-04-19 Kan man begära att grannen avlägsnar träd på sin tomt om det faller in löv på annans tomt?
2019-04-18 Vad innebär nyttjanderätt och vad får man göra?

Alla besvarade frågor (68021)