FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt25/05/2021

Får grannen kapa grenar på gemensam häck?

Hej!

Vi har en gemensam tuijahäck med en av våra grannar. Nu vill hen kapa den del som är på hens tomt och bygga ett staket på sin sida. Hen vill kapa in till stammen dvs. in till stammen och då misstänker jag att häcken på vår sida kommer att ta skada eller i värsta fall helt vissna.

Kan hen agera så utan vårt medgivande?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Det framgår inte helt av din fråga på vems tomt som staketet respektive tujahäcken står. Jag uppfattar det som att häckens stammar står på din sida av tomtgränsen och att grenar breder ut sig på grannens sida och att grannen nu vill bygga ett staket på sin sida. Jag kommer utgå ifrån detta vid besvarandet av frågan.

Får grannen ta bort de grenar som är på hens sida?

Det korta svaret är ja. Enligt 3 kap. 2 § jordabalken (JB) får din granne ta bort grenar som breder ut sig på hens tomt om dessa medför olägenhet för grannen. Man kan se det som en olägenhet om grannen på grund av häcken inte kan nyttja sin tomt som hen vill i och med att hen inte kan bygga sitt staket på den plats som hen önskar. Om det finns risk för att häcken kommer skadas eller dö av detta behöver grannen dock först ge dig chansen att ombesörja åtgärden själv. På grund av detta är det alltid bättre om man vid plantering av en häck placerar denna så pass långt in på den egna tomten att grannen inte kommer ha rätt att ta bort grenar.

Vad händer om grannen tar bort grenarna och därigenom skadar häcken?

Om grannen klipper häcken och det medför skada för dig kan 3 kap. 1 § JB komma att aktualiseras. Enligt denna bestämmelse måste grannar visa varandra hänsyn vid nyttjande av den egna tomten. Om detta inte följs kan skadeståndsansvar komma i fråga.

Slutsatser

Grannen har med andra ord rätt att ta bort de grenar som befinner sig på hens tomt. Dock så måste grannen först ge dig möjligheten att göra detta om det kan antas skada häcken. Om grannen trots allt vidtar åtgärden själv och häcken skadas kan grannen bli skadeståndsskyldig jämtemot dig. Detta innebär att både du och grannen till viss del har rätt. Det enklaste sättet att lösa detta är genom att prata med grannen. Om ni båda kan hjälpas åt att kapa grenar men lite längre ut från stammen än vad grannen tänkt från början så riskerar häcken inte att skadas. Dvs du låter grenar kapas, men så pass långt ut så att häcken inte tar skada. Grannen får bygga sitt staket, men en halvmeter längre in på tomten än vad denne till en början tänkt. På så vis riskerar ingen av er att bli skadeståndsskyldig jämtemot den andra och båda får (delvis) som ni vill.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Du är varmt välkommen att höra av dig igen med ytterligare funderingar!

Hälsningar,

Paulina AsplundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000