FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet07/10/2022

Får grannen använda min tomt för att kunna göra underhåll på sin tomt?

Får grannen lov att resa en stege mot mitt hus? Han håller på att klippa ett träd på sin egen tomt. Grannen slamrar rättså rejält med stegen och ”bankar” den mot vårt hus.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att din granne vill använda din tomt (i detta fall genom att resa en stege mot ditt hus) för att kunna utföra underhåll på sin egen tomt (i detta fall att klippa ett träd). Jag saknar dock information kring om ditt hus är en bostadsrätt, hyresrätt eller en äganderätt. Jag tolkar det därför som att det är en äganderätt eftersom de flesta småhus i Sverige är äganderätter samt att du hänvisar till huset som “ditt”. Skulle detta vara fel får du gärna återkomma med ett förtydligande. 

Äganderätt trumfar allemansrätten 

När du bor i en äganderätt inbegriper äganderätten hela fastigheten (2 kap. 1 § andra stycket jordabalken, JB). Detta innebär att ingen utomstående har rätt att nyttja eller tillträda din fastighet, varken tomt eller bostad, utan ditt samtycke. Även om allemansrätten som utgångspunkt råder i naturen så är privata områden fredade. Det är en så kallad hemfridszon där du har rätt att förbli ostörd om du så önskar. Skulle din granne tillträda din tomt utan ditt samtycke kan denna göra sig skyldig till hemfridsbrott (4 kap. 6 § brottsbalken, BrB).

Servitut som undantag

Om din granne har ett servitut på din fastighet har du dock inte rätt att neka denna tillträde till tomten. Servitut är ett avtal där en fastighetsägare ger sitt samtycke för någon annan, förslagsvis en granne, att tillträda tomten för att till exempel utföra underhåll på sin egen tomt (14 kap. 1 § JB). Även om det skulle finnas ett servitut har grannen inte rätt att störa dig och ditt hus mer än vad som är nödvändigt (14 kap. 6 § JB). Det innebär att även om grannen får lov att resa en stege mot ditt hus kan du alltså fortfarande ställa krav på denna att låta bli att banka med stegen i onödan. 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så bestämmer du alltså själv vem som får och inte får nyttja din fastighet. Du har rätt att neka grannen tillträde om du vill. Detta förutsätter dock att det inte finns ett servitut på fastigheten. Ett gott råd är ändå att försöka komma överens med din granne om ett eventuellt tillträde för att på så sätt undvika dålig stämning er emellan. Nästa gång kanske det är du som skulle behöva tillträde till din grannes tomt för ett liknande ärende. Du kan alltid kolla om det skulle vara möjligt för grannen att klippa sitt träd utan att slamra och banka med stegen mot ert hus. 

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000