Får granne klippa ner häck eller träd?

Hej!

Vi har en hög häck på vår tomt, ca 1,5 m hög. Grannen mittemot har lämnat önskemål om att den tas ner till en meter, vilket vi vänligt sagt nej till eftersom vi värnar om insynsskyddet. Häcken är måhända lite otrimmad ibland, men står med god marginal på vår tomt och skymmer på inget sätt hans hus, solen, utsikten o d. Inga grenar eller dylikt hänger heller över på granntomten och skulle de göra det har vi sagt att de får ta bort dessa kvistar. Ett halvår senare när min sambo kommer hem har grannen klippt ner häcken ca en halv meter, och slängt in allt bråte på vår tomt. När min sambo försökte tala med honom om detta vid upptäckten samma dag, uppförde han sig hotfullt och vägrade prata med min sambo.

Har grannen rätt att göra så här? Häcken står ju med marginal på vår egen tomt. Vad kan vi göra? Det kommer att dröja länge tills vi får tillbaka vår fina häck.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

I Jordabalkens 3 kap. 2§ framgår att om rot eller gren tränger in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne ta bort roten eller grenen. Områdets ägare ska dock beredas tillfälla att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse.

Det innebär att även om er häck skulle medfört olägenhet för er granne skulle denne granne först ha berett er tillfälle att ta ner den. Grannen borde gett er i alla fall tre till sex månader på er att vidta åtgärder själva. Om grannen anser sig ha gjort detta kan grannen ha rätt att ta ner häcken endast om den på något sätt tränger in på grannens tomt och det medför olägenhet. Märk väl att detta då ska ske med stor försiktighet. Om häcken har tagit skada på grund av grannens ingrepp kan grannen bli ersättningsskyldig.

Av den information ni beskrivit i er fråga har jag svårt att tänka mig att häcken medfört olägenhet för er granne och inneburit att grannen fått någon rättighet att klippa ner den.

Att grannen på eget initiativ vidtagit åtgärder kan innebära en brottslig handling i form av egenmäktigt förfarande eller skadegörelse, som dels kan innebära skadestånd och dels även böter eller fängelse.

Rättslig grund för detta finns i 2 kap. 1 § skadeståndslagen Det kan emellertid bli svårt att avgöra hur stor sakskada ni har åsamkats.

Ni kan även polisanmäla grannen för egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § brottsbalken) eller skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken), men det bästa vore nog att försöka komma överens om skadeståndsersättning innan en eventuell polisanmälan, med tanke på framtida grannsämja.

I och med att det är grannen som har tagit ner grenarna borde även denne forsla bort dem. Annars bör ni kunna kräva ersättning för bortforslingen som blir en extrakostnad för dig på grund av grannens handlande.

I praxis har talan om skadestånd för skada genom inträngande växtlighet avslagits med motiveringen att grannen själv borde ha utnyttjat rätten att avlägsna den del av växtligheten som trängt in på tomten. Detta tyder på att det är svårt att ta ställning i denna typ av juridiska frågor och en lösning mellan er och er granne är alltid att föredra. Behöver ni hjälp att skriva avtal erbjuder Lawline tjänster för det.

Hör gärna av er om ni har några fler frågor!

Joakim WahlgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Skadestånd? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000