Får granne kasta över äpplen på min tomt?

2018-09-21 i Fastighet
FRÅGA
Äpplen som faller ner på grannens tomt.Hej vad har grannen rätt till då ett äppelträd på vår tomt har grenar med äpplen som hänger över staketet. Trädet och grannen har funnits i många år och de har aldrig nämnt att det var ett problem.Om de frågat hade det varit helt ok för oss att kapa de grenar som hänger över. I år har de utan att tala om det samlat ihop alla äpplen och slängt över tillbaka till vår tomt utan att tala om det. Tyvärr har vi varit borta och nu är äpplena ruttna och svåra att ta hand om. Fick veta av andra grannar som sett händelsen. Får man utan att meddela kasta in på vår tomt. Är man inte skyldig att samtala om vilken åtgärd som är lämplig först för att lösa problemet så vi har en chans att agera.Mycket intressant att få veta var gränsen går för vad man kan göra som god granne.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Er granne har kastat över äpplen på er tomt då de fallit ner på hans tomt från en överhängande gren och du undrar nu vad som gäller. Har han rätt, som granne, att kasta över äpplen på er tomt som är av betydande olägenhet för honom?

Till att börja med definieras ett träd som ett fastighetstillbehör enligt regler i (2 kap 1 § 3 st jordabalken).

Vidare går att läsa i 3 kap. 2 § jordabalken att grenar och rötter som tränger över tomtgränser och orsakar olägenhet får tas bort av fastighetsägaren. Innan detta görs, bör dock ägaren till den tomt som de överträngande träden står på först få möjlighet till att åtgärda olägenheten själv.

Ägaren bör ges en tidsfrist på tre-sex månader för att utföra åtgärder. Görs inte detta får alltså din granne själv kapa överträngande grenar och rötter. Kriteriet är dock att överhängande grenar och dylikt ska inneburit en betydande olägenhet för grannen och ägaren till trädet inte vidtagit åtgärder.

Det bör dock tilläggas att kapandet ska göras med stor omsorg. Skulle träden dö kan han bli ersättningsskyldig. Att på eget initiativ vidta åtgärder kan innebära en brottslig handling i form av egenmäktigt förfarande eller skadegörelse, som kan leda till både skadeståndstalan och böter.

Enligt min bedömning bör kommunikation ske över tomtgränsen. Äpplena utgör olägenhet för er båda och ni bör kunna diskutera fram en lösning på problemet tillsammans. Att din granne kastar tillbaka äpplena på er tomt ska inte ses som en lösning enligt min mening.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Linnéa Carnrot
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (394)
2019-04-19 Kan min man ge bort sin del av fastighet i gåva till sin exfru?
2019-04-01 Lagfartskostnader vid arv
2019-03-30 Samfällighet och att företräda en medlem genom fullmakt
2019-03-30 Hus på ofri grund - hur blir det fastighetstillbehör?

Alla besvarade frågor (67977)