Får fullmaktshavaren (inte arvinge genom släkt) i en framtidsfullmakt vara förmånstagare i fullmaktsgivarens testamente?

Får fullmaktshavaren (inte arvinge genom släkt) i en framtidsfullmakt vara förmånstagare i fullmaktsgivarens testamente?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

En testator får ge bort sina tillgångar till vem som helst – det finns således inga hinder mot att en fullmakthavare är förmånstagare i testamentet. Det finns dock vissa saker att tänka på om man vill sätta en fullmakthavare i testamentet, de regler som kan aktualiseras finns i ärvdabalken (ÄB).

Framförallt så kan bestämmelsen i 13 kap. 3 § ÄB bli aktuell vid en framtida delning i enlighet med testamentet. Den säger att förordnandet är ogiltigt om någon tvingat testator att upprätta testamentet, eller förmått testator till förordnandet genom att utnyttja dennes viljesvaghet, oförstånd eller beroendeställning. Eftersom en framtidsfullmakt enbart blir aktuell då personen inte längre kan sköta sina angelägenheter hamnar denne i beroendeställning till fullmakthavaren. Det är emellertid inte alls säkert att det är beroendeställningen som förmått fullmaktsgivaren att upprätta testamentet - och är det någon arvtagare som motsätter sig förordnandet så är det denne/dessa som har att bevisa att så varit fallet för att förordnandet ska bli ogiltigt (NJA 2009 s. 249). Har fullmaktsgivaren skrivit fullmakthavaren som förmånstagare innan framtidsfullmakten börjat gälla torde detta vara tämligen svårt att bevisa. Om förmånstagaren satts in efter framtidsfullmakten börjat gälla ser man istället till omständigheter i övrigt, en god nära relation under längre tid talar för att det är sannolikt att testator förordnat till förmån för denne exempelvis.

En annan, mycket viktig sak att tänka på, är att fullmakthavaren inte får bevittna testamentet om denne är satt som förmånstagare (10 kap. 4 § 2 st. ÄB).

Alltså: Det finns inga problem med att testamentera till sin fullmakthavare, och om någon annan arvtagare skulle hävda att förordnandet inte är testators vilja utan kommer sig av beroendeställningen mellan fullmakthavaren och fullmaktsgivaren så har de att bevisa att så är fallet. Har förordnandet gjorts innan framtidsfullmakten börjat gälla torde detta vara mycket svårt. Viktigt är också att fullmakthavaren inte bevittnar testamentet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, och har du några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen,

Många vänliga hälsningar,

Josefin TjernellRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning