Får förvaltare ta del av huvudmannens journal?

2018-10-27 i Sekretess
FRÅGA
Har jag som förvaltare rätt att läsa min huvudmans journal. Kan jag godkänna att andra vårdgivare inom sjukvården får ta del av min huvudmans sjukjournal.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det handlar om att tredje person vill ta del av någons patientjournal inom hälso- och sjukvården så finns det skäl för vårdgivaren att vara restriktiv för detta. Det är trots allt integritetskänsliga uppgifter som finns i patientjournalen.

Det finns regler i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) om detta. I 25 kap. § 1 sägs det att det ska göras en skadeprövning när uppgifter om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden ska ges ut. Men klart är att sekretess är huvudregeln. Det finns inga sekretessbrytande regler som medger huvudmannens (patientens) förvaltare att ta del av uppgifterna i patientjournalen. Det kanske beror på att förvaltarskapet i regel är av ren ekonomiskt art, och att det då inte finns något intresse från förvaltarens sida att få ta del av integritetskänsliga uppgifter om huvudmannens person.

Svaret på din fråga är alltså: nej, inte per automatik. Men det finns ju ingenting som hindrar att huvudmannen själv ber att få ut sin journal och sedan låter dig läsa denna, eller att huvudmannen själv tillåter att andra vårdgivare får ta del av patientjournalen (8 kap. § 2 Patientdatalagen).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh
Fredrik Rising
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (151)
2019-01-15 Kan en arbetsgivare begära ut uppgifter ur belastningsregistret?
2019-01-11 Kan en myndighet neka att lämna ut en jobbansökan om sökande har begärt det?
2019-01-08 Är man fri att dela information om sin offentliga arbetsplats?
2019-01-05 Kan jag bli nekad att ta del av min patientjournal?

Alla besvarade frågor (64452)