Får förskolor lägga ut bilder och namn på barn på sociala medier?

2021-04-09 i Myndigheter
FRÅGA
Hej! Om en förskola lägger ut bilder där man kan se delar av barns ansikte och bilder på barns namn på öppna Facebook grupper och instagramkonton. Är det okej enligt GDPR eller går det under något annat?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör behandling om personuppgifter vilket regleras i Europeiska unionens dataskyddsförordning (GDPR). Syftet med denna lag är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter.

Personuppgift
En personuppgift är all typ av information som kan knytas an till en identifierbar person (art 4 punkt 1 GDPR). Det kan alltså röra sig om bilder, namn, adress, personnummer osv. Barns personuppgifter är extra skyddade av GDPR eftersom barn kan ha svårare att förutse riskerna med att lämna ifrån sig uppgifter.

För att få använda bilder och namn på sociala medier krävs som utgångspunk samtycke (art 6 GDPR). Samtycket ska vara frivilligt och avse just det särskilda syftet som uppgifterna samlas in för - det får inte råda någon tvekan om vad personen samtycker till beträffande hur uppgifterna ska behandlas. Den som samtycker måste alltså ha fått information om vad uppgifterna ska användas till för att kunna ta ställning till och förstå vad den samtycker till.

Om barnen är under 13 år krävs att man inhämtar samtycke till barnets vårdnadshavare (art 8 GDPR). Samtycke bör inhämtas inför varje publicering.

Sammantaget
Det är inte tillåtet att publicera bilder på barn på förskolans sociala medier med varken namn och bild utan att inhämta samtycke från föräldrarna först. Har sådant samtycke inhämtas går det alltså bra. Man måste dock också beakta att det kan finnas barn med ett skyddsbehov. Det är alltså extra viktigt att dessa barn inte finns med på bilder.

Extra försiktighet iakttas alltså när det handlar om personuppgifter som rör barn. Barns uppgifter har alltså särskilt skydd för att barnets rättigheter ska vara väl skyddade.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?