Får försäkringskassan ta ut en avgift för att ge ut allmänna handlingar?

FRÅGA
Undrar om det finns någon lag som bestämt avgör av FK att måsta ta ut ersättning för utdrag av anteckningar kring/av/för mitt ärende hos dem till överklagan hos FVD ?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till att begära ut handlingar från en myndighet så är det tryckfrihetsförordningens andra kapitel man ser till för lagbestämmelser.

Försäkringskassan har rätt att ta ut en avgift för att lämna ut kopior av allmänna handlingar (2 kap. 16 § TF). Om du däremot bara vill ta del av handlingen på plats så har de inte möjlighet att ta ut en avgift för detta (2 kap. 15 § TF).

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Alicia Holmgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (134)
2021-04-30 Polisen och meddelarfrihet
2021-04-29 Hur kan jag ta reda på vem det är som anmält mig för olovligt byggande?
2021-04-29 Lämna ut klasslista?
2021-02-24 När blir man borttagen från Lexbase?

Alla besvarade frågor (92013)