Får försäkringskassan ta ut en avgift för att ge ut allmänna handlingar?

FRÅGA
Undrar om det finns någon lag som bestämt avgör av FK att måsta ta ut ersättning för utdrag av anteckningar kring/av/för mitt ärende hos dem till överklagan hos FVD ?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det kommer till att begära ut handlingar från en myndighet så är det tryckfrihetsförordningens andra kapitel man ser till för lagbestämmelser.

Försäkringskassan har rätt att ta ut en avgift för att lämna ut kopior av allmänna handlingar (2 kap. 16 § TF). Om du däremot bara vill ta del av handlingen på plats så har de inte möjlighet att ta ut en avgift för detta (2 kap. 15 § TF).

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Alicia Holmgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (116)
2020-06-30 Kan jag ta bort mina uppgifter från Lexbase och Mrkoll?
2020-06-23 Hur tar man reda på om en person har ett giltigt körkort?
2020-05-28 Kan man begära att Mr Koll tar bort personuppgifter om en själv?
2020-03-30 Kan jag få tag i en dom som meddelats för mer än tio år sedan?

Alla besvarade frågor (82663)