Får företaget välja påföljd vid reklamation?

2021-06-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej,Jag har ett abonnemang inklusive en mobil som man delbetalar i priset. Jag tecknade abonnemanget 2019 och det har nu snart gått 2 år sennan dess. Jag har fått lämna in min mobil på service 3 gånger och de har inte kunnat åtgärda felet och därför har jag reklamerat varan. Mobilen är av märket iPhone.Det företaget gjorde var en omleverans av en likvärdig iPhone. Det är inte en fabriksny mobil jag fick (inkl. Kartong och tillbehör) utan jag fick en mobil som är ihopsatt av reservdelar. Då undrar jag om jag som konsument har rätt att få en ny mobil eller är det företaget som får bestämma vad de ska ersätta mig med?Vänligen
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Vad tråkigt att höra att ditt köp inte har motsvarat dina förväntningar. Nedan kommer jag inledningsvis att redogöra för hur jag tolkar ditt klagomål, vilken lag som gäller i situationen, vilka dina rättigheter är som konsument samt avslutningsvis vägleda dig kring hur du ska gå vidare för att kunna tillvarata dina rättigheter.

Tolkning av ditt klagomål

Jag tolkar situationen du beskriver som en köprättslig fråga där du i egenskap av konsument köpt en vara från en näringsidkare, vilket innebär att konsumentköplagen blir tillämpbar i ditt fall enligt 1 § konsumentköplagen (1990:932) (fortsättningsvis KKöpL). Din avsikt med köpet har varit att köpa en fungerande mobil som kan användas för de ändamål en mobil normalt kan användas för enligt 16 § första stycket 1 punkten KKöpL. Däremot fungerar inte mobilen som den ska och kan därför inte heller användas, vilket anses vara ett fel i varan i lagens mening enligt 16 § andra stycket första punkten KKöpL.

Vem ansvarar för ett fel på varan?

I 20 § och 20 a § KKöpL fastställs att det är säljaren som svarar för eventuella fel som funnits vid tidpunkten för köpet oavsett om felet visar sig en tid senare. Även fel som uppkommer inom sex månader efter att köpet gjorts ansvaras av säljaren, eftersom det enligt lagen betraktas som ett ursprungligt fel.

Du har meddelat företaget om felet på mobilen. Den har skickats för service för tre gånger totalt.

Påföljder vid fel på varan

Säljaren kan åtgärda detta fel på olika sätt. I första hand ska säljaren erbjuda reparation eller en ny mobil enligt 26 § KKöpL och detta bör ske inom en skälig tid. Med skälig tid menas hur lång tid det normalt brukar ta för ett företag i branschen att reparera eller nyleverera en produkt. För elektroniska varor är en skälig reparationstid normalt några veckor.

Som jag förstår det har säljaren försökt reparera mobilen tre gånger och trots detta kvarstår felet. Konsumenter har rätt att åberopa en annan påföljd efter att säljaren har försökt reparera varan två gånger, i enlighet med Prop 1989/90:89 s. 122. Det kan konstateras att säljaren inte har reparerat eller erbjudit dig en ny mobil inom en skälig tid. Därför har du som konsument rätt att i andra hand kräva antingen prisavdrag eller att häva köpet om felet är av väsentlig betydelse. Med tanke på att du har betalat mycket för mobilen och att du har förväntat dig att kunna använda mobilen för dina ändamål i åtminstone ett par år, bedöms felet vara av väsentlig betydelse för dig i enlighet med 28 § och 29 § KKöpL. Att häva köpet innebär att köpet går åter och att du får dina pengar tillbaka.

Skadestånd

Som en följd av att mobilen varit behäftad med fel och att du eventuellt lidit på grund av felet, har du som konsument rätt att kräva ersättning från säljaren, se 30 § KKöpL. Du ska alltså kräva ersättning för alla kostnader som har orsakats i samband med felet samt förklara varför du kräver ersättningen, enligt 31 § KKöpL. Reparationer och byten ska alltid ske utan kostnad för konsumenten. Kravet om ersättning bör du förslagsvis göra skriftligen i bevissyfte och se till att spara svaret som du får av säljaren också. Du kan exempelvis göra detta antingen via mail, chatt eller SMS.

Dessa kostnader kan du kräva ersättning för:

Utgifter: exempelvis resekostnaderna, transportkostnader samt frakt.

Inkomstförlust: om du har förlorat inkomst i samband med reklamationen.

Prisskillnad: om du exempelvis har köpt en annan mobil för ett dyrare pris under tiden.

Sammanfattning och vägledning

Sammanfattningsvis råder det inga tvivel om att mobilen är behäftad med ett fel. Således är det säljaren som ansvarar för detta fel och är skyldig att åtgärda felet inom skälig tid eller erbjuda dig pengarna tillbaka. Med tanke på att säljaren försökt reparera felet i över två år, vilket inte är att betrakta som en skälig tid, har du rätt att åberopa hävning av köpet och därmed returnera mobilen och få pengarna tillbaka. Detta kan du göra skriftligen till företaget och du bör även nämna att du kräver ersättning för den ekonomiska skada du lidit av med anledning av felet på mobilen. Kom ihåg att du inte behöver acceptera ett tillgodokvitto eller presentkort!

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor. Du är välkommen att höra av dig vid fundering.

Annars önskar jag dig lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Natasha Fathifard
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?