Får fiberbolaget sätta ut en ny gränsmarkering efter att ha grävt bort den förra?

2021-02-21 i Fastighet
FRÅGA
Ett fiberbolag har grävt bort en tomtpinne.Får dom sätta dit en ny, dom har utrustning för detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Om jag har förstått dig rätt så har fiberbolaget råkat gräva bort en gränsmarkering.

Jag kommer att hänvisa till fastighetsbildningslagen (FBL) i mitt svar till dig.

Bara Lantmäteriet får sätta dit en ny gränsmarkering

Svaret på din fråga är nej – fiberbolaget får inte sätta ditt en ny gränsmarkering. Det beror på att det bara är Lantmäteriet som får märka ut gränser.

Särskild gränsutmärkning

Förutsatt att fastighetens gränser inte är oklara kan situationen lösas genom att fastighetsägaren ansöker om särskild gränsutmärkning hos Lantmäteriet (14 kap. 15 § första stycket FBL). Då kan Lantmäteriet sätta ut en ny och giltig gränsmarkering där den gamla markeringen fanns.

Kontakta Lantmäteriet angående betalningsansvaret

Det är den som ansöker som ska betala för gränsutmärkningen (14 kap. 16 § tredje stycket FBL). Med tanke på att det är fiberbolaget som har grävt bort gränsmarkeringen vill jag råda fastighetsägaren att kontakta Lantmäteriet och fråga hur hen bör agera angående betalningsansvaret, eftersom hen inte har orsakat skadan.

Sammanfattning

Fiberbolaget får inte lov att sätta dit en ny gränsmarkering – det får bara Lantmäteriet göra. Fastighetsägaren kan ansöka om särskild gränsutmärkning hos Lantmäteriet för att få hjälp att återställa gränsmarkeringen.

Du kan läsa mer om särskild gränsutmärkning på Lantmäteriets hemsida. Där finns även en länk till en ansökningsblankett för lantmäteriförrättning, som gäller vid ansökan om särskild gränsutmärkning.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (569)
2021-06-18 Avstyckning och sammanläggning, vad gäller?
2021-06-17 Vilka tider på helgen får man föra oväsen med en grävmaskin?
2021-06-15 Får jag ta bort träd och buskar på min tomt?
2021-05-19 Hur kan man överföra äganderätten för flera fastigheter och hur får man lagfart på dessa?

Alla besvarade frågor (93215)