Får ett hyresavtal enligt privatuthyrningslagen sägas upp i förtid, oavsett skäl?

Jag skrev på ett kontrakt om att vara inneboende för en bostadsrättsägare. Avtalet är på ett år och har 3 månaders uppsägningstid. 2 månader före inflyttningsdatumet sa ägaren upp avtalet på grund av personliga skäl. Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig?

Det är privatuthyrningslagen (PUL) som tillämpas när en privatperson hyr ut sin bostadsrättslägenhet eller hyr ut ett rum i sin bostadsrättslägenhet (1 § PUL). 

Får ett hyresavtal som ingåtts för bestämd tid sägas upp? 

Parter i ett hyresavtal enligt PUL får fritt välja vilken hyrestid de vill ha, det vill säga obestämd (tills vidare) eller bestämd på exempelvis sex månader eller ett år (3 § PUL). Ett hyresavtal för bestämd tid upphör vanligen att gälla när hyrestiden har gått ut och behöver därför inte sägas upp, men avtalet får dock sägas upp i förtid (3 § 1 st. PUL). Det betyder att både du och hyresvärden får fritt säga upp hyresavtalet i förtid, oavsett skäl. 

När det gäller uppsägningstiden har ni avtalat om en tremånaders uppsägningstid, vilket stämmer överens med PUL för hyresvärdar (3 § 2 st. PUL). Skulle hyresvärden därför ha sagt upp hyresavtalet i början på augusti, så skulle hyresavtalet först kunna upphöra den 30 november. Hyresvärden bör även informera dig om till vilken dag uppsägningen görs, därför att en uppsägning till en felaktig dag kan leda till att uppsägningen av hyresavtalet blir ogiltig när du som hyresgäst inte godtar uppsägningen. Å andra sidan måste du som hyresgäst flytta, om din hyresvärd har gjort en korrekt uppsägning, och du kan då inte heller framtvinga en förlängning (3 § 3 st. PUL).   

Avslutande ord och min rekommendation

Inledningsvis gäller att ett hyresavtal som du har ingått med en bostadsrättshavare får sägas upp att upphöra i förtid, oavsett skäl. Så länge hyresvärden säger upp hyresavtalet till rätt dag kommer du vara tvungen att flytta ut och du kan inte heller framtvinga en förlängning av hyresavtalet. I ditt fall är uppsägningstiden tre månader och två månader är kvar till inflyttningen. Beroende på när uppsägningen görs kan du ha rätt till en månads uthyrning. Min rekommendation är därför att du informerar din hyresvärd om att du möjligen kan ha rätt att få hyra i en månad och annars att du försöker hitta ett annat boende.  

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning