Får ett hyresavtal bestå av en fast bestämd kallhyra och en ytterligare rörlig hyra?

Hej! Vad kan jag som hyresgäst göra för att min hyresvärd ska ha värme som ingår i hyran? Idag så bor jag i en hyresrätt med en marknadsmässigt hög hyra, men med kallhyra. Min lägenhet värms upp med hjälp av elelement och det finns även en kakelugn som det går att elda i. Vi är många hyresgäster i byggnaden som är emot detta. Finns det någon rättsligt vi kan göra för att kräva att värme ska ingå?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig? 

Det är jordabalken (JB) som reglerar frågor om hyra och dess beståndsdelar.   

Finns ett förbud mot rörlig hyra? 

Om en hyresgäst förhandlar om ett hyresavtal med sin hyresvärd, så gäller att hyran måste vara till beloppet bestämd i hyresavtalet (12:19 1 st. JB). Det finns dock ett undantag som gäller den del av hyran som omfattar priset för uppvärmning, nedkylning, varmvatten, el och avgifter för vatten och avlopp. Kostnaderna som inte behöver vara till beloppet bestämda är avgifter för vatten och avlopp (12:19 1 st. JB). Likaså gäller kostnader för uppvärmning, nedkylning eller förseende med varmvatten eller el, och hyran för denna del får utgå från en hyresgästs uppmätta förbrukning av exempelvis elen, men bara om förbrukningen kan mätas (12:19 4 st. JB). 

Det ovan sagda betyder följande i ditt fall. Har du och din hyresvärd redan i ert hyresavtal angett att den totala hyran ska omfattas av en kallhyra, dvs. hyra utan några rörliga kostnader, och en hyra som avser vad du förbrukar, så är ett sådant hyresavtal giltigt. Kallhyran måste i alla fall vara fast bestämd, vilket jag antar att den är. Driftshyran kan dock vara rörlig, så länge förbrukningen kan mätas på ett tekniskt förlitligt sätt. Att hyresavtalet ser så ut är inte olagligt enligt reglerna i jordabalkens hyresregler. 

Avslutande ord och min rekommendation

Svaret på din fråga är att en hyra ska ha en fast bestämd del och får även ha en rörlig del som hänför sig till en hyresgästs individuella förbrukning av el, så länge förbrukningen är mätbar. Hyresvärden gör inget fel vad gäller den biten. Om du vill ändra hur du betalar hyra, så rekommenderar jag att du försöker att omförhandla ditt hyresavtal, men hyresvärden är inte tvungen att acceptera dina krav. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”