Får ett gift par vara vittne till gåvobrev?

2020-09-28 i Gåva
FRÅGA
hej undrar om vittnen till gåvobrev får vara ett gift par?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Jordabalk (1970:994), nedan kallad JB, och till Lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar.

Eftersom det inte framgår av din fråga vilken typ av gåva det gäller så kommer jag gå igenom både vad som gäller generellt för gåvor och vad som gäller vid gåva av fastighet.

Generellt vid gåvor

Utgångspunkten gällande gåvor är att det inte behövs något gåvobrev om det inte uttryckligen står i lagen att det behövs för att gåvan ska vara giltig. En gåva är alltså oftast giltig så fort den överlämnas till gåvotagaren och därmed giltig utan ett gåvobrev. Det kan dock vara bra att ha ett gåvobrev om det skulle uppstå en tvist gällande gåvan, t.ex. om gåvan har ägt rum eller inte, under vilka förutsättningar den har ägt rum eller om någon vill ogiltigförklara gåvan osv. I sådana fall kan det vara bra att ha ett gåvobrev som bevisning och skulle det då även finnas vittnen till gåvobrevet så finns möjligheten att kalla dem som vittnen till en eventuell domstolsprövning. Det finns inga krav på att det ska finnas vittnen till gåvobrevet om ett sådant upprättas, därmed finns det inte heller några krav på att, i de fall man använder sig av vittnen, vittnena inte får vara ett gift par.

Gåva av fastighet

Gåva av fastighet är exempel på en sådan gåva som kräver gåvobrev. Det finns dock inga krav på vittnen vid ett sådant gåvobrev (4 kapitlet 1 § och 29 § JB). Däremot ska lagfart sökas tre månader efter upprättandet av gåvobrevet (20 kapitlet 2 § JB) och vid en sådan ansökan så ska underskriften bevittnas av två vittnen (20 kapitlet 7 § första punkten JB). Inte heller här finns det dock någon bestämmelse som säger att vittnena inte får vara ett gift par. I Lag om särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar framgår det endast att ett vittne inte får vara under 15 år, att vittnet måste ha insikt om vad hen bevittnar och förstå betydelsen av det och att vittnet inte får vara den person som är mottagaren av gåvan.

Sammanfattning

Vid de flesta gåvor så behövs inga vittnen för att gåvan ska vara giltig. Om man ändå använder sig av vittnen så finns det inga regler som säger att vittnena inte får vara ett gift par. Svaret på din fråga är alltså ja, ett gift par får vara vittnen till ett gåvobrev.

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Mvh

Sanna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (702)
2021-04-10 Utfästelse om gåva
2021-04-06 Kan min pappa ge bort sin bostadsrätt till sitt ena barn när han lever?
2021-04-01 Får man kräva tillbaka en gåva?
2021-03-31 Ge del av fastighet i gåva

Alla besvarade frågor (91132)