Får ett företag som är försatt i konkurs fortsätta att sälja varor?

2019-07-19 i Konkurs
FRÅGA
Får ett företag fortsätta sälja varor när en konkurs inletts?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Förlorad rådighet vid konkurs - förvaltare träder in

När ett företag försätts i konkurs kallas företaget för konkursgäldenär. Vid en konkurs övergår företagets tillgångar till ett konkursbo (1 kap. 1 § konkurslagen). Konkursboet består av en eller flera konkursförvaltare (hädanefter förvaltare) som då sköter avvecklingen av företaget (1 kap. 3 § första stycket konkurslagen).

Vid en en konkurs förlorar konkursgäldenären rådigheten över företagets tillgångar (3 kap. 1 § konkurslagen). Att förlora rådigheten innebär att man inte längre får bestämma över de tillgångar som finns i företaget och därmed inte med bindande verkan kan ingå avtal på företagets vägnar. I stället övergår rådigheten över företagets tillgångar till konkursboet som företräds av en förvaltare.

Fordringar i konkursbo - vilken egendom ska betala fordringarna?

Det är som huvudregel endast de fordringar som fanns dagen vid konkursansökan som borgenärerna kan göra gällande, inte skulder som uppkommit efter det att företaget försattes i konkurs (5 kap. 1 § konkurslagen).

I konkursboet ingår all egendom som finns hos konkursgäldenären och som kan utmätas för betalning till fordringsägarna (3 kap. 3 § konkurslagen). Konkursgäldenären antas vara ägare till all lös egendom som finns i dennes besittning, om det inte framgår att egendom tillhör någon annan (4 kap. 18 § utsökningsbalken (UB).

Konkursförvaltarens uppgift

Förvaltarens uppgift är att ta hand om konkursgäldenärens egendom och ta hänsyn till samtliga borgenärers fordringar och gemensamma rätt till betalning och därmed minimera skadan av konkursen (7 kap. 8 § konkurslagen).Förvaltaren ska vidta alla åtgärder som skapar en snabb och bra avveckling av konkursboet (8 kap. 1 § konkurslagen).

Förvaltaren ska även vara lämplig för uppdraget och ha de egenskaper samt erfarenheter som uppdraget kräver (7 kap. 1 § konkurslagen).

Det är förvaltaren som bestämmer hur konkursboet ska bedrivas vidare och avvecklas och avgör om ett företag ska fortsätta sälja varor eller inte för att driva in pengar till borgenärernas fordringar mot konkursboet. Däremot brukar man försöka sälja hela eller delar av verksamheten som kan antas driva in pengar till borgenärernas fordringar mot konkursboet (3 kap. 3 § konkurslagen).

Vidare får förvaltaren under vissa givna förutsättningar, rätt att själv driva vidare företaget för konkursboets räkning under en viss period (8 kap. 2 § konkurslagen). Då brukar förvaltaren vanligen bedriva verksamheten som den var tidigare, i syfte för att driva in pengar för betalning av borgenärernas fordringar.

En förvaltare kan dock bli ansvarig för skada som den har tillfogat konkursboet genom uppsåt eller oaktsamhet vid utförandet av sitt uppdrag (17 kap. 1 § konkurslagen).

"Får ett företag fortsätta sälja varor när en konkurs inletts?"

Vid konkurs får sammanfattningsvis konkursgäldenären inte längre fatta beslut om hur företagets tillgångar ska användas för att driva in pengar för att betala borgenärernas fordringar, eller ingå avtal som binder företaget. Således får inte ett företag fortsätta sälja varor om företaget har försatts i konkurs och man har tillsatt en konkursförvaltare. En konkursförvaltare kan däremot bestämma att konkursboet ska fortsätta sälja varor, men inte konkursgäldenären.

Hoppas du kände att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
23Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-19 16:53
Blev fel email på förra Vi är intresserade av ett lån på 200000 för att betala av allt gammalt som bara ökar varje dag med räntor kan betala av på 2 år om ni inte har allt för höga räntor
2019-08-05 15:35
Kära nagelsilvia(!), för skyndsamt över så mycket som det bara går till mitt konto i Swedbank, det är bråttom nu.
2019-08-12 18:59
Nej nej Silvia - jag behöver inte hjälp med naglarna, har redan jättefina gjorda i Phuket hos min kusin. Allt jag behöver är jättemassa pengar och det kvickt. SIP på Swedbank fattar du inte att det är jätte jätte bråttom. Tack.
2019-08-12 19:22
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (219)
2019-10-11 Jag har levererat varor till ett företag som gått i konkurs - Vad har jag för rättigheter?
2019-10-01 Vad ska man tänka på vid deposition?
2019-10-01 Vad händer med tillgångarna om ett bolag försätts i konkurs?
2019-09-30 Varför räknas inte min semesterersättning in i lönegarantin?

Alla besvarade frågor (73724)