Får ett företag provanställa mig trots att jag tidigare arbetat hos det?

2018-01-17 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej, Jag har varit anställd av ett rekryterings-/bemanningsföretag från mitten av mars 2016 till sista november 2016, och arbetade då ute hos deras kund under dessa 8,5 månader, och hade en Visstidsanställning. Nu har jag blivit ombedd av kundföretaget att komma in på en intervju för att eventuellt börja jobba direkt hos dem med samma arbetsuppgifter som jag hade tidigare. Kan de då begära att jag först får en provanställning istället för en tillsvidareanställning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen lag som uttryckligen säger när en arbetsgivare får välja att anställa en person genom provanställning eller inte. Utgångspunkten är att arbetsgivaren väljer själv vilken anställningsform denne anser vara passande för en ny arbetstagare. Men om det finns omständigheter som tyder på att arbetsgivaren försöker kringgå reglerna i LAS kan anställningsformen prövas rättsligt. Vid en rättslig prövning bedöms det om arbetsgivaren verkligen haft behov av att anställa personen på prov, s.k. prövobehov.

Prövobehovet kan avse både yrkesskicklighet och samarbetsförmåga. Eftersom du arbetat hos kundföretaget under en så lång tid som 8,5 månader måste kundföretaget kunnat göra en bedömning av din arbetsduglighet och hur du fungerar med andra kollegor. Då den nya anställningen hos företaget skulle innebära exakt samma arbetsuppgifter har jag svårt att se att företaget har ett behov av att testa dina färdigheter igen. Det skulle vara objektivt sett omotiverat för företaget att ge dig en provanställning. Prövobehov föreligger därför inte.

Kundföretaget behöver dock inte ge dig en tillsvidareanställning, utan kan istället välja t.ex. en allmän visstidsanställning (tidsbegränsad).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jakob Axelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?