Får ett företag häva ett köp utan anledning?

2019-03-04 i Köplagen
FRÅGA
Kan en beställning/köp mellan företag hävas utan anledning när vi som importör redan har betalt och leverans är på väg?I detta fallet gäller det belysningsarmaturer som är betalda och på väg från fabrik......
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För köp mellan företag gäller köplagen.

Lagen i sig stadgar ingen rätt att utan grund få häva ett köpeavtal. Däremot är lagen dispositiv, dvs. parterna får fritt avtala bort hela eller delar av lagen, eller också lägga till bestämmelser.

Att avtala om utökade rättigheter för hävning kan göras såväl muntligen som skriftligen. Det kan dessutom göras genom att ena parten i ett avtal (som då fungerar som ett anbud) hänvisar till ett standardavtal som innehåller en klausul om utökad hävningsrätt. För att standardavtal ska anses gälla måste givetvis motparten ha accepterat det avtal (anbud) som hänvisade till standardavtalet.

Jag råder dig därför att se om någon sådan hänvisning och accept kan ha gjorts.

Såvida ni inte har avtalat om någon rätt att utan vidare kunna säga upp avtalet gäller tillämpliga bestämmelser i köplagen beroende på situationen, exempelvis hävning enligt 25 § på grund av dröjsmål, hävning enligt 39 § på grund av fel i varan. Såvida ingen av köplagens bestämmelser ger grund för hävning så får det inte ske.

Min slutsats är alltså att beställaren inte utan vidare kan häva beställningen.

Jag hoppas mitt svar har varit till nytta! Ni är välkomna att återkomma om ni har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,
Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1174)
2020-06-30 Köpt fel vara - skäl för hävning av köp?
2020-06-30 Konsekvenser av ohyra vid bostad.
2020-06-30 Kan säljare neka hävning av köp när det är ett fel på varan?
2020-06-30 Vilka påföljder kan jag göra gällande vid fel i vara?

Alla besvarade frågor (81741)