FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess31/12/2022

Får ett företag fram andra uppgifter ur ditt belastningsregister än dig som privatperson?

Hej! jag blev av med körkortet pågrund av rattfylleri i mars i år. jag fick ett strafföreläggande som jag accepterade samt böter som jag betalade. nu håller jag på att söka jobb och när jag sitter på intervjun så säger han att han vill se mitt belastningsregister och skickar därefter ett sms där jag måste svara ja eller nej på om de får se mina uppgifter. jag har själv begärt ut mitt register och där var det tomt, men när företaget gjorde det så blev det gult (alltså att jag begått ett brott) så min fråga är, kan företag se andra uppgifter än vad jag som privatperson kan?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till lawline med din fråga!


Belastningsregister är ett register där begångna brott och påföljder finns registrerade, däribland strafföreläggande (3 § lag om belastningsregister). Som utgångspunkt är det endast den enskilde själv och några nämnda myndigheter, som kan begära utdrag ur ett belastningsregister. Även vissa arbetsgivare inom vården har rätt att ta del av uppgifterna (6, 9 och 10 §§ lagen om belastningsregister). En arbetsgivare har sålunda generellt ingen rätt att själv begära ut ett utdrag från Polisen. Om arbetsgivaren vill ha ett utdrag, går det i normalfall till så att denne tillfrågar den enskilde att begära ett utdrag ur belastningsregistret och sedan överlämnar hon eller han brevet till arbetsgivaren.


Du som registrerad har rätt att få ut samtliga uppgifter som finns om dig i registret (9 § lag om belastningsregister). En myndighet eller behörig arbetsgivare kan bara få ta del av den information som är nödvändig och som har lagstöd ( 7 § och 10 § lag om belastningsregister). Så som svar på din fråga: Ditt utdrag från belastningsregistret kan ha haft mer information i sig än din arbetsgivares, men arbetsgivarens utdrag kan inte ha mer information än ditt utdrag. Förmodligen hade inte strafföreläggandet blivit registrerat när du begärde ut registret.


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000