Får ett företag använda bild på mig som konsument i deras reklam?

FRÅGA
Jag tog körkort för 4 år sedan via en körskola. Då tog jag ett foto tillsammans med körskolelärarna, och lovade dem att de kunde lägga upp bilden på sin Facebooksida. Nu blev jag kontaktad av en bekant, som berättat att fotot finns på körskolans tryckta reklamblad. Får företaget trycka bilden utan mitt aktiva godkännande? Kan jag kräva att de inte längre använder min bild?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Ett företag eller dess anställda får inte vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke (1 § lag om namn och bild i reklam). Brott mot denna lag kan leda till böter, såvida den som olovligen fått sin bild utnyttjad kan bevisa att det skett uppsåtligen eller av grov oaktsamhet (2 §). Om du kan visa att framställningen skett olovligen så har du rätt till skäligt vederlag för det (3 §). Om det skett uppsåtligen eller av oaktsamhet, kan du även ha rätt för annan skada såsom den kränkning som det inneburit. Sådana ersättningar utges restriktivt och vid klart olovliga användningar. Bilden är tagen på ett sätt som kan argumenteras för att det skett med ditt lov. Det är emellertid lika svårt att bevisa som motbevisa ett muntligt avtal. Eftersom det gått 4 år från att du gav ditt samtycke till att bilden publiceras på Facebook, kan detta användas som argument för att giltigt samtycke för framställning i tryckta reklamblad saknats. Domstol kan också ålägga ett företag att förstöra de material som finns kvar och innehåller olovliga framställningar av en persons namn eller bild, om domstolen kommer fram till att det skett olovligen (4 §).

Hemförsäkringar ersätter rättsliga kostnader för juridiskt biträde vid vissa tvister, läs mer på Konsumenternas hemsida eller kontakta ditt försäkringsbolag för att veta mer. Du är välkommen att kontakta oss på 08-533 300 04 (vardagar 10-16) om du behöver ytterligare rättslig vägledning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Reklam och marknadsföring (137)
2021-05-29 Är blogg marknadsföring? Och får jag lägga upp bilder på någons hund?
2021-05-17 Ansvarar företaget eller fotografen för en bild som används i reklam?
2021-04-28 Vad innebär konsumentombudsmannens utökade befogenheter?
2021-03-08 Företag publicerade bild utan samtycke

Alla besvarade frågor (94471)