Får en webbutik häva köp vid felmärkning av pris?

FRÅGA
Hej, Igår var det en säljare som hade råkat skriva fel pris på alla sina reavaror, företaget hade glömt en nolla så alla varor var löjligt billiga. Många beställde så klart från deras hemsida och betalade det extremt billiga priset för varorna. Nu i efterhand häver säljaren köpet och skickar inte ut någon vara trots att alla köpare redan har betalat och fått ett bekräftelsemejl. Får säljaren häva köp när som helst vid e-handel? Eller vilka är riktlinjerna?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett köp mellan ett kund och ett företag är ett avtal som regleras i avtalslagen (AvtL). Om du köpt en produkt i en webbutik och sedan fått en bekräftelse så kan du hävda din rätt att få köpa varan till angivet pris. Dock endast om det inte är uppenbart att priset är felaktigt och du därmed handlat i "ond tro". En webbutik är inte bunden till en beställning där kunden insett eller borde ha insett att det angivna priset var för lågt. Detta följer av AvtL 32 §, som reglerar felskrivningar.

Sammanfattning:

Jag tolkar din fråga som att kunder förstod att företaget hade gjort en felskrivning, vilket gör att de var i "ond tro". Butiken bör därmed inte vara bunden till beställningarna som gjorts om kunderna insett detta. Om en kund och en butik är oeniga om priset varit uppenbart felaktigt eller inte kan man som konsument vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Här finns en länk ARN, där du kan få hjälp med att få tvisten prövad kostnadsfritt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?