Får en vän publicera bilder på sin sociala medier och vägra ta bort?

FRÅGA
Hej! En person som jag känner har utan min tillåtelse lagt ut en bild på mig i sina sociala medier och vägrar ta bort. Jag har kontaktat de som äger hemsidan men de tar inte bort bilden. Vad är mina rättigheter? Har jag inte rätt att få den borttagen med hänvisning till exempelvis gdpr?
SVAR

Du skulle kunna polisanmäla inlägget ifall det handlar om förtal beroende på innehållet. En person kan dömas för förtal om personen utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning ( 5 kapitlet 1 § Brottsbalken).

Om bilden använts i marknadsföringssyfte

Om bilden publicerats i ett marknadsföringssyfte kan lagen om namn och bild i reklam tillämpas. Lagen anger att man måste ha samtycke från personen i fråga för att få publicera en bild. Om inget samtycke har inhämtats är publiceringen av bilden otillåten (1 §). Man har rätt till skälig ersättning av tidningen och om de har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet har man även rätt till skadestånd (3 §). Att lagen kan appliceras i ditt fall är inte troligt då bilden publicerats i en nyhetstidning och förmodligen inte ses som reklam. Det räcker alltså inte med att bilden har publicerats i samband med till exempel en artikel utan det måste finnas ett tydligt marknadsföringssyfte.

Om hemsidan med utgivningsbevis

En hemsida med utgivningsbevis omfattas inte av GDPR. Förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet (Kapitel 9 Art. 85 GDPR). Det innebär att hemsidan inte behöver något samtycke eller göra någon intresseavvägning för att publicera uppgifter om en enskild. Eftersom dataskyddsförordningen GDPR inte är tillämplig för den som publicerar något under utgivningsbevis är det dels tillåtet att publicera uppgifterna, dels kan du inte heller begära att få personuppgifter raderade.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Gabriella Zako
Gabriella Zako
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL) (70)
2021-10-04 Lexbase och yttrandefrihetsbrott
2021-09-04 Är det tillåtet att att argumentera för varför sexköp bör tillåtas i Sverige?
2021-06-28 Omfattas Facebook grupper av Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)?
2021-06-24 Får en vän publicera bilder på sin sociala medier och vägra ta bort?

Alla besvarade frågor (96471)