Får en väktare som inte är i tjänst gripa någon i en affär?

FRÅGA
Hej!Får en väktate som inte är i tjänst gripa en person i en affär? I detta fallet var det så att personen var och handlade och blev gripen av en väktare som inte var i tjänst och fick sin väska gtnomsökt av denna väktare. Väktaren var också där för att handla.
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida en väktare som inte är i tjänst får gripa en person i en affär.

Vad säger lagen?

Polismyndigheten kan tilldela vissa yrkeskategorier särskilda befogenheter för att bevaka och hålla ordning på olika platser. En sådan yrkeskategori är skyddsvakter som kan bli tilldelad vissa polisiära befogenheter. Vilka befogenheter ordningsvakter har framgår av lagen om ordningsvakter.

En väktare är i regel en person som är anställd på ett bevakningsföretag eller liknande. Väktare har till skillnad från ordningsvakter inte blivit tilldelade några särskilda befogenheter av polisen. Detta betyder att en väktare, varken på jobbet eller ur tjänst inte har någon större rätt att gripa någon eller använda våld än vilken annan medborgare som helst. Den möjlighet en väktare har att på ett lagligt sätt gripa en person skulle vara om han eller hon gör ett så kallat envarsgripande. Ett envarsgripande får enligt 24:7 2 st rättegångsbalken göras när en person ertappar en annan person under utförandet av ett brott som har fängelse i straffskalan. Envarsgripanden är också okej om den som grips är efterlyst.

Precis som vem som helst så har väktare också rätt att bruka våld i nödvärn enligt 24:1 Brottsbalken (BrB).

Sammanfattning och bedömning

Sammanfattningsvis kan sägas att en väktare bara får gripa någon om det utgör ett så kallat envarsgripande. Det framgår inte av din fråga varför väktare ingrep i detta fall. Men om vi utgår från att han ingrep för att han såg person stjäla något så kan det ha varit tillåtet för honom att gripa gärningsmannen. Ringa stöld (tidigare kallat snatteri) har enligt 8:2 BrB fängelse i straffskalan vilket är ett kriterie för att envarsgripande ska vara tillåtet. Om väktare tog gärningsmannen på bar gärning är det troligt att det var ett tillåtet gripande.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (70)
2021-02-27 Kan ordningsvakter utfärda kontrollavgifter?
2021-01-11 Vad har en väktare för befogenheter?
2021-01-02 Hur länge står brott med fängelse som straffpåföljd med i belastningsregistret?
2020-11-07 Vilka befogenheter har en kontrollant i kollektivtrafik?

Alla besvarade frågor (89907)