Får en väktare skriva en orosanmälan till socialnämnden?

FRÅGA
Får en Väktare i sin tjänsteutövning skriva en orosanmälan till socialamyndigheter om han märker att ett barn far illa? Jag vet att Ordningsvakter som är myndighetsutövare inte får göra det. Tacksam för ett snabt svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den orosanmälan du troligen tänker på är den så kallade SoL 14-anmälan som regleras i 14:1 socialtjänstlagen (SoL). Denna regel innebär att uppräknade myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Detta är ett "ska-krav" och som du nämner är väktare inte uppräknade i denna regel och de bedriver inte myndighetsutövning i sin tjänst.

Däremot finns det en annan regel i socialtjänstlagen. I 14:1c SoL står det att var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden. Detta är alltså inget krav utan man "bör" anmäla detta. Denna regel gäller vem som helst och innefattar därför även väktare. En väktare som i sin tjänsteutövning märker att ett barn far illa bör alltså anmäla detta till socialnämnden.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erik Olshov
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (51)
2020-02-07 Ordningsvakt som agerar på misstanke
2020-01-28 Våld vid gripande
2020-01-28 Fråga om biljettkontrollanters befogenheter
2020-01-24 Får en ordningsvakt kroppsvisitera och ta egendom i beslag?

Alla besvarade frågor (77289)