Får en väktare kroppsvisitera mig?

FRÅGA
Har väktare rätt att visitera en om de exempelvis misstänker att man har snattat något i en butik?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Väktare har inte några polisiära befogenheter. Detta innebär att de inte får använda sig av våld eller kroppsvisitering vid ordningsstörning eller misstanke om brott. De har således ingen rätt att utföra en kroppsvisitation vid misstanke om stöld i en butik.

En väktare har dock, i vissa fall, rätt att utföra ett envarsgripande i enlighet med 24 kap. 7 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740). Ett envarsgripande innebär att en enskild person griper någon och aktualiseras vid situationer där någon som har begått ett brott, påträffas på bar gärning eller på flyende fot. Envar får även gripa den som är efterlyst för brott. Det finns dock ett krav för att ett envarsgripande ska få utföras och det är att brottet som har begåtts ska kunna leda till fängelse. Efter ett envarsgripande ska den gripne överlämnas till polisen så skyndsamt som möjligt. En väktare har alltså rätt att utföra ett envarsgripande om någon som har begått ett brott, påträffas på bar gärning eller flyende fot. De har dock inte rätt att kroppsvisitera någon vid misstanke om brott.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vanessa Hannah
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?