Får en väktare gripa personer?

FRÅGA
Var får en säkerhetsvakt eller väktare frihetsberöva en Om en Securitas vakt är anställd på coop eller Ica får den vakten då frihetsberöva mig på en plats som inte tillhör Coop eller Ica
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Först och främst skulle jag vilja reda ut terminologin en aning. Det är nämligen både meningsfullt och viktigt att kunna skilja på tre vanligt förekommande begrepp som många gånger blandas ihop. Anledningen till att detta är meningsfullt är att de tre begreppen är väsentligen väsensskilda i vilka befogenheter och lagrum som yrkeskategorin rör sig inom.

1. Ordningsvakter.

Delar i vissa delar befogenheter med polisen och ska fungera som ett komplement till myndigheten och har som huvudsaklig uppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Ordningsvakterna är tjänstemän och arbetar inom ett förbestämt område, det innebär att de enbart är att se som tjänstemän inom sitt förordnande område och sin kompetens som anges på deras förordnande från polisen. Det är polismyndigheten som ytterst ansvarar för utbildning, fortbildning, förordnande och utövande. Så är fallet trots att en ordningsvakt kan arbeta för ett bevakningsföretag t ex Securitas, Nokas eller liknande. Det framgår att personen är ordningsvakt av uniformens färg samt beteckning på bröstet och armarna.

Tillämpliga lagar är t ex lag om ordningsvakter, ordningslagen, polislagen, lagen om omhändertagande av berusade personer m.fl.

2. Väktare.

Väktare är en grundutbildning för många yrkessorter. Det finns parkeringsvakter, butikskontrollanter, rondväktare, värdetransportörer, hundförare, personskyddsväktare m.fl. Gemensamt är att alla delar samma grundutbildning, alltså väktarutbildningen och sedan byggs kompetensen på med fortbildningar av olika slag. Väktare har alltså ett väldigt brett spektrum av arbetsuppgifter men de är alltid knutna till ett bevakningsföretag och har ingenting med polismyndigheten att göra.

Tillämplig lagstiftning är lag om bevakningsföretag, rättegångsbalken m.fl.

3. Vakt.

Med detta uttryck avses oftast trygghetsvärdar, entrévärdar och andra som inte passar in i kategorierna ovan för att man inte har en särskilt utsedd utbildning eller befogenheter som kommer från en myndighetsutövning. Detta är alltså ett hittepåord som inte har någon särskild ställning och som ofta används i mannamun för att beskriva allt möjligt man kan lägga in i ordets bemärkelse.

Så med det sagt ska vi reda ut din fråga. Det handlar alltså inte om en säkerhetsvakt eftersom sådana inte anställs av Securitas. Troligtvis handlar det om en ordningsvakt eller en väktare.

Väktaren kommer inte att vara anställd av en butikskedja utan är anställd på bevakningsföretaget som i sin tur har ett avtal med olika kunder. Hur de avtalen ser ut varierar kraftigt beroende på kundernas behov. Det kan till exempel vara så att många affärer i en galleria går ihop och betalar för en eller flera väktare eller ordningsvakter som de alla har att tillgå när de behöver.

Både ordningsvakter och väktare har precis som alla andra medborgare enligt rättegångsbalken 24 kap 7 § 2 st. rätt att gripa en person på bar gärning eller flyende fot om de gjort sig skyldig till brott på vilken fängelse kan följa i straffskalan. Så det beror helt enkelt på om du gjort dig skyldig till ett brott som är belagt med fängelse i straffskalan. Om du gjort det så har personen haft rätt att gripa dig oavsett om du befunnit dig på Coop, ICA, parkeringen eller 2 km bort. Så länge de har ett kontinuerligt efterföljande på dig som kan utgöra "flyende fot" i lagtexten så har de rätt att gripa dig för brottet de sett dig begå.

Om väktaren sedan befunnit sig hos en annan kund än vad de skulle gjort enligt det avtal som finns mellan bevakningsföretaget och kunden i fråga är något som varken du eller jag har kunskap om eller tillgång till och är något som ska hanteras av parterna i avtalet och har ingen betydelse för din situation.

Hoppas du fått svar på din fråga!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (69)
2021-01-11 Vad har en väktare för befogenheter?
2021-01-02 Hur länge står brott med fängelse som straffpåföljd med i belastningsregistret?
2020-11-07 Vilka befogenheter har en kontrollant i kollektivtrafik?
2020-11-07 Väktares skyldighet att ingripa

Alla besvarade frågor (88146)