Får en väktare gripa någon trots att de inte sett brottet?

FRÅGA
Får en väktare gripa en person för misshandel , även fast vakten ej sett detta men det finns vittnen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Väktare överlag har inga extra befogenheter mer än vad allmänheten har utan de har extra skydd om de blir utsatta för hot eller våld i (och utanför) arbetet. Annat gäller för ordningsvakter så jag hoppas att du håller isär dessa yrkesgrupper!

När det gäller att gripa någon så finns den grundläggande rätten i rättegångsbalken 24 kap. 7 § 2 st. som säger att envar (alltså alla) får gripa en person som gjort sig skyldig till brott där fängelse finns i straffskalan om de sett det ske på bar gärning eller flyende fot. Det som blir intressant i din fråga är två saker:

1. Skedde gripandet på bar gärning eller flyende fot?

Bar gärning är alltså precis när brottet sker. Finns personen som begått brottet kvar på platsen så blir inte problemet särskilt stort. Det som kan bli stökigt är om personen som begått brottet börjar lämna platsen. För att envar ska få gripa brottslingen då krävs ett kontinuerligt efterföljande, alltså att man obrutet behåller ögonkontakt med den som begått brottet hela tiden så att det inte finns någon risk för förväxling.

Finns det vittnen som pekar ut personen på platsen det skedde eller har följt efter den, ja då får man gripa personen för misshandel med lagligt stöd.

2. Får väktaren gripa när någon annan sett det hända?

Ja. Det får dem. Rent juridiskt så är det fortfarande personen som sett brottet som kommer att stå för gripandet men eftersom väktare är utbildade i konflikthantering och självförsvar, är utrustade med skyddsväst, handfängsel och många gånger batong så är det såklart mer rimligt att hen tar hand om gripandet än en helt oskyddad, outbildad person. Det finns dock inget krav för väktaren att ingripa.

Lagstödet för den här hjälpen finns i brottsbalken 24 kap. 5 § där det står att om någon enligt polislagen 10 § har rätt att begå en annars straffbelagd handling så har den som hjälper till samma rätt. Det innebär på svenska att om en person ska gripas så har allmänheten eller väktaren i det här fallet samma rätt att hjälpa till att gripa och att den gripna hålls kvar på platsen tills polisen kommer. Det är dock som sagt fortfarande den som sett brottet som står för gripandet rent juridiskt, väktaren hjälper bara till med det praktiska.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (234)
2021-02-28 Hur många dagar får man vara i arresten?
2021-02-28 Hur många dagar får man vara i arresten?
2021-02-28 Varför häktas en person?
2021-02-27 Är det vanligt med restriktioner vid häktning?

Alla besvarade frågor (89847)