Får en väktare eller ordningsvakt använda sin batong efter avslutat arbetspass för att stoppa ett brott som pågår?

Tänkte fråga om en väktare eller ordningsvakt eller skyddsvakt kan använda sin utrustning (t.ex. batong) när den är på väg hem efter tjänst och vill stoppa ett brott som pågår?

Liksom ta den fram från sin väska och använda den fast efter tjänst och på väg hem från jobbet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vände dig till oss på Lawline med din fråga!

Först ska det konstateras att de olika yrkestitlarna du nämner lyder under olika lagar och har därför, till viss del, olika befogenheter och skyldigheter. Exempelvis får en person använda olika mycket våld i samma slags situation beroende på vilken yrkestitel han eller hon har. Eftersom du frågar om användande av utrustning efter ett avslutat arbetspass kommer jag dock fokusera på det vidare i mitt svar. Detta regleras i Brottsbalken (BrB).


Vad ska och får en väktare, ordningsvakt eller säkerhetsvakt göra som ser att ett brott begås?
I lagen finns det bestämmelser som säger att var och en får ingripa om man ser att ett brott begås. Det spelar ingen roll om man jobbar med något av de ovanstående yrkena eller inte, du och jag får också ingripa om vi ser att ett brott begås. Juridiskt kallas det för man handlar genom nödvärn. (24 kap. 1§ BrB)

Det kan tilläggas att en väktare, ordningsvakt eller säkerhetsvakt har inte någon skyldighet att ingripa på ledig tid om de ser att ett brott begås. Poliser är dock skyldiga att ingripa vid svårare brott eller för att förhindra andra allvarligare störningar av den allmänna ordningen och säkerheten även på ledig tid. (16 § polisförordningen)


Vad innebär det att man handlar genom nödvärn?
Du får agera med stöd av nödvärn om någon av följande situationer uppstår:

1. Du ser ett påbörjat brottsligt angrepp på en person eller egendom.


2. Du ser någon som med våld eller hot om våld hindrar att egendom återtas på bar gärning. På bar gärning

innebär att du tar tillbaka egendom som du förlorat i direkt samband med att du blev av med den.

3. Någon har olovligen trängt sig in eller försöker tränga sig in i ett rum, hus, gård eller fartyg.

4. En person vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.

Det du väljer att göra för att rädda upp en situation får inte vara uppenbart oförsvarligt om du vill slippa bli straffad för det. Det är en bedömning som domstolen gör. Allmänt kan man säga att handlingen man gör när man agerar genom nödvärn ska vara proportionerlig i förhållande till omständigheterna i övrigt.


Låt oss ta två exempel
:
En utbildad ordningsvakt väger 100kg och har en batong på sig. Påväg hem från jobbet ser vakten hur en kille som ännu inte nått tonåren, försöker göra inbrott i en bil. Om ordningsvakten i detta läge skulle attackera killen och slå ner honom med sin batong för att förhindra inbrottet så skulle det troligen bedömas som uppenbart oförsvarlig och vakten skulle säkerligen straffas för misshandel för sin handling.

Samma ordningsvakt ser istället hur en kille, lika stor som honom själv, rånar en äldre dam. Killen bär kniv. I det läget är det troligen försvarbart att slå killen med sin batong för att hjälpa damen. Ordningsvakten har inte agerat uppenbart oförsvarligt och skulle därav kunna slippa straffas för misshandel fastän han slagit en person med sin batong


Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss!

Sandra LundinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Ordningsvakt och väktare? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo