FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt19/08/2022

Får en tomtägarförening sätta upp en vägbom?

Hej! Får en tomtägarförening sätta upp en bom över vägen som leder intill dess område? Öppnande av bommen har alla fastighetsägare i föreningen tillträde till. Bommen förhindrar all annan trafik in på området. Vilka lagar och regler gäller? Mvh HLT

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Enskild väg och allmän väg

Svaret på din fråga beror på ifall vägen ifråga är en enskild väg, dvs. tomtägarföreningen äger marken som vägen går på och ansvar för dess skötsel och underhåll. Förmodligen är det fallet. Det finns då inga hinder för tomtägarföreningen att sätta upp en vägbom. Andra har inte rätt att färdas med motorfordonstrafik på någons enskilda väg. Tomtägarföreningen får däremot inte hindra att folk går, cyklar eller rider på vägen eftersom den rätten skyddas av allemansrätten som är grundlagsfäst (regeringsformen 2 kap. 15 §). Om vägen är allmän får tomtägarföreningen inte sätta upp en vägbom.

Fastighet som är i behov av vägen kan få rätt att använda den

Det finns en möjlighet för den som har behov av att nyttja vägen att genom lantmäteriförrättning få ut ett servitut på vägen (anläggningslagen 49 §). Ett servitut innebär att man ges nyttjanderätt som ägaren inte kan hindra, med nyttjanderätt menas en rättighet att använda vägen. Självklart måste servitutinnehavaren fortfarande betala för användandet så ägaren objektivt inte lider någon skada (anläggningslagen 13 §).

Jag hoppas du fått svar på dina frågor!

Vänliga Hälsningar,

Aron BergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”