FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess30/12/2018

Får en tidning skriva utdrag ur patientjournal?

Hej

Får en tidning skriva utdrag ur patientjournal?

Utdraget hämtat från en skrivning som HSAN skrivit till mig. Antar tidningen även får ta del av detta. Men får de använda uttdraget ur journalen i tidningen även om inte mitt namn står. Det är ju trots allt en hel del som vet vem det handlar om. Tycker det borde räcka att delge beslutet...?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Journalister har rätt så fria tyglar när det kommer till publicering och att ta del av offentliga handlingar, då denna rätt skyddas av tryckfrihetsförordningen (TF). I andra kapitlet TF regleras vad som utgör en allmän handling. Rätten till tryckfrihet kan begränsas genom sekretess som regleras i offentlighet- och sekretessförordningen (OSL), 2:2 § TF.

Kommunikation mellan dig och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) bör utgöra allmänna handlingar som tidningen kan uthämta och publicera.

Patientjournaler utgör allmänna handlingar, enligt andra kapitlet tryckfrihetsförordningen. I Sverige råder det tystnadsplikt inom sjukvården och sekretess föreligger för patientjournaler. Dock är inte sekretessen absolut när det kommer till journaler. Journalerna får endast lämnas ut om det står klart att patienten eller dennes anhöriga inte lider men av att journalen lämnas ut, 25 kapitlet 1 § OSL. Även om ditt namn utelämnas men information i övrigt är så pass detaljerad att den kan orsaka men bör detta anses vara ett olovligt utlämnande av handling och därmed straffbart.

Min bedömning är att din journal inte får utelämnas i enlighet med 25:1 OSL, om det föreligger en risk att du lider men vid ett utlämnande. Eftersom jag inte vet hur pass känslig informationen i din journal är kan jag inte ge ett definitivt svar.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

vänligen,

Malcolm HamiltonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000