Får en sjötomt beträdas med stöd av allemansrätten?

2021-08-12 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Är en sjötomt egen ägd mark tillåten att beträda som allemansrätt ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns tyvärr inget enkelt och bra svar på din fråga, varje fastighet har sina egna gränser. Jag hade behövt se hur det ser ut på platsen eller få en beskrivning. Men jag har ändå försökt beskriva vad som gäller med förhoppningen om att det hjälper dig lite!

Den del av marken som du inte får beträda

Allemansrätten omfattar inte markägarens s.k. hemfridszon. Denna hemfridszon "utsläcker" allemansrätten. Hemfridszonen är markområdet runtomkring markägarens bostadshus, med andra ord, tomten. Ibland utgör hela fastigheten (den ägda markytan) en hemfridszon och ibland är den mindre. Inom hemfridszonen har markägaren rätt till bli ostörd och ha ett privatliv, den får du alltså inte beträda.

Ingen skarp gräns finns

Det finns ingen allmängiltig gräns där hemfridszonen slutar. Eller med andra ord var allemansrätten börjar gälla. Storleken på hemfridszonen blir därför en bedömningsfråga från fall till fall. Delar som kan spela in i bedömningen kan t.ex. vara nivåskillnader i marken, hur bostadshuset och växtligheten ser ut. Markägarens rätt till privatliv är avgörande för vart gränsen går. Är fastigheten stor kommer knappast hela fastigheten utgöra en hemfridszon och om fastigheten tvärtom är liten kan hela fastigheten utgöra en hemfridszon (eftersom området runt bostadshuset då är mindre). Ofta har markägaren satt upp mur, staket, planterat häckar, låtit gräset växa fritt eller liknande runt den hävdade hemfridszonen för att markera den. Markeringarna behöver inte nödvändigtvis motsvara den faktiska hemfridszonen, men markeringarna kan ge en ledtråd. Hemfridszonen kan sträcka sig hela vägen ner till sjökanten om bostadshuset ligger väldigt nära sjökanten. Här gäller det att använda sunt förnuft och vid osäkerhet fråga markägaren.

Om dispens från strandskyddet är meddelat

På de fastigheter där nyare bebyggelse har uppförts och där dispens från strandskyddet har meddelats sker en tomtplatsbestämning. Genom tomtplatsbestämningen bestäms tomtens yta och markeras på kartan (7 kap. 18 f § andra stycket miljöbalken). Denna avgränsade tomtyta blir i princip hemfridszonen genom myndighetens beslut. Markägaren ansvarar dock i dessa fall i princip alltid för att det ska finnas möjlighet till fri passage för allmänheten mellan tomten och strandlinjen om det är fysiskt möjligt (7 kap. 18 f § första stycket miljöbalken). Vilket innebär att du får beträda markremsan närmast sjön på fastigheten. Ibland finns det en stig längs sjökanten. Om inte, titta om det finns någon markerad övergång från tomten till området där fri passage börjar gälla, t.ex. mur, häckar eller högre vegetation i största allmänhet.

Vad man får göra utanför hemfridszonen

Utanför hemfridszonen/tomten gäller allemansrätten och där får man t.ex. promenera över, bada och tillfälligt använda bryggan. Det är viktigt att komma ihåg att även fast allemansrätten gäller ska man visa hänsyn och varsamhet till omgivningen och inte störa eller förstöra (7 kap. 1 § miljöbalken). Vill du bara gå igenom är det oftast inte speciellt störande. Vill du fiska, ha picknick eller plocka bär är det lite mer störande och du behöver därför hålla längre avstånd från hemfridszonen. Om du vill tälta behöver du hålla ännu längre avstånd för att det inte ska vara störande för markägaren.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Daniel Broman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2099)
2021-10-11 Bostadsarrende och hus på gemensamt ägd mark
2021-10-05 Måste man fråga grannar innan poolbygge?
2021-10-04 Krav på säkerhetsbeslag eller andra skydd på öppningsbara fönster
2021-09-30 Överlåta sin andel av en fastighet till någon annan

Alla besvarade frågor (96481)