Får en säljare vägra avhjälpa fel då varan sålts i befintligt skick?

2019-10-31 i Köplagen
FRÅGA
Hej,jag har köpt en bil privat. Vid provkörning upptäcktes att handbroms inte fungerade. jag erbjöd ett pris som innebar att jag själv skulle se till att handbromsen lagades och ett annat pris som innebar att säljaren skulle åtgärda felet. Säljaren ville själv åtgärda felet och skulle kontakta den lokala meken och be honom spänna handbromsvajern. Två dagar senare när vi ska hämta bilen så har säljaren själv med hjälp av info från internet, spänt handbromsvajern vilket han meddelar oss. Hansbromsen verkar fungera och vi köper bilen enligt överenskommet pris. Två dagar senare tar handbromsen inte överhuvudtaget och vi meddelar säljaren att vi vill lösa problemet genom att få en bedömning av en mekaniker och en prisuppgift på vad det kostar att åtgärda den icke fungerande handbromsen. Säljaren tycker nu att det är vårt problem att hantera detta eftersom den fungerade vid överlåtelsen och att vi köpt den i befintligt skick. Vad gäller enligt köplagen? har jag rätt att reklamera detta eftersom överenskommelsen om att bromsen skulle åtgärdas inte är uppfylld?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör fel i vara och eftersom att du köpt bilen privat är aktuell lag köplagen.

Vad innebär fel i vara?

En vara ska i fråga om bland annat art, mängd, kvalitet och förpackning, överensstämma med det som följer av avtalet (17 § köplagen). Överensstämmer inte varan med avtalet, föreligger ett fel i varan. Även om det inte följer något specifikt av avtalet kan det ändå röra sig om fel i vara. Enligt 18 § köplagen föreligger även fel i vara om den inte överensstämmer med uppgifter om varans egenskaper som säljaren har lämnat vid marknadsföringen.

I ditt fall nämner du att ni köpt bilen i befintligt skick. Enligt 19 § p. 3 köplagen är en vara som sålts i befintligt skick felaktig, om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. I ditt fall är det väldigt troligt att en oanvändbar handbroms innebär att bilen är i ett sådant dåligt skick som avses i lagen.

Vilka påföljder kan bli aktuella?

Innan en köpare får åberopa att en vara är felaktig måste en reklamation ha gjorts inom två år. Påföljderna som då kan bli aktuella är avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning (34–39 §§ köplagen). För att köparen ska kunna kräva avhjälpande eller omleverans krävs att köparen lämnar kravet i nära samband med reklamationen. Om det inte blir aktuellt med avhjälpande eller omleverans, kan prisavdrag bli aktuellt. Slutligen kräver hävning att felet är av väsentlig betydelse och att säljaren insåg eller borde ha insett detta.

Jag bedömer din vilja som att du vill häva köpet av bilen. Detta kräver en bedömning av om säljaren insåg eller borde ha insett att avtalsbrottet var av väsentlig betydelse för dig. Min uppfattning är att det du har goda chanser att häva köpet, eftersom att säljaren borde ha insett att handbromsens funktionalitet var av väsentlig betydelse för dig. Framför allt då du redan tidigare påpekat felet, fått betala full pris för bilen samt att en bil normalt förutsätts ha en fungerande handbroms.

Sammanfattning

Det är troligt att din bil är i väsentligt sämre skick än vad du med fog har kunnat förutsätta, i och med det fulla priset du betalade samt den viktiga funktion en handbroms har i en bil. Det föreligger alltså ett tydligt fel i varan. Detta innebär att du kan häva köpet om säljaren insåg eller borde ha insett att felet var av väsentlig betydelse för dig. Det är väldigt troligt att säljaren borde ha insett detta.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1108)
2020-02-15 Fuktskador i bostadsrätt, befintligt skick
2020-02-15 Häva köpet av en hund!
2020-02-14 Kan man skrota en bil som inte fungerar och ändå kräva att köpet hävs?
2020-02-12 Vad utgör fel i vara och vem ska stå för kostnaderna vid fel i vara - köplag?

Alla besvarade frågor (77126)