Får en provanställning pågå i mer än 6 månader?

2020-07-28 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej min man är ny i Sverige och fått jobb som cykelbud med provanställning i 6 månader och den gick ut 1 juli. Men han chef skrev nytt kontrakt till honom med en provanställning till, min frågan är kan man göra så eller vad kan vi göra.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan handlar om regler kring anställningsavtalet som regleras i Lag (1982:80) om anställningsskydd, även kallad LAS.

Vad är skillnaden mellan en tillsvidareanställning och en provanställning?

En anställning gäller enligt huvudregeln tillsvidare enligt 4 § LAS. Undantag till denna huvudregel finns dock, och i ert fall har provanställning tillämpats, vilket är norm på arbetsmarknaden. Under en provanställning finns ingen uppsägningstid, och arbetsgivaren kan säga upp arbetstagaren när som helst under denna period utan att behöva ange några skäl för det och arbetstagaren har samma möjlighet.

En provanställning får enligt 6 § LAS löpa under max 6 månader. Det är alltså inte förenligt med lagen att teckna ett anställningsavtal som löper från den 1 januari och upphör den 1 december, eftersom provanställningen övergår till tillsvidareanställning efter 6 månader om inte arbetsgivaren säger upp anställningsavtalet innan de sex månaderna gått ut, se 6 § 2 st LAS.

Eftersom man inte kan ha en prövotid på över sex månader utan att den övergår till fast anställning så verkar det som att din man numera har en tillsvidaresanställning hos sin arbetsgivare.

När gäller inte LAS?

Jag har tolkat frågan som att din man har "vanliga" villkor kring anställningen, men eftersom du nämner att han är ny i landet så kan det finnas omständigheter som påverkar svaret ovan. Om din man är anställd med särskilt anställningsstöd eller med lönebidrag eller dylikt så gäller inte lagen ovan, och det vore tillåtet att anställa med prövotid på över 6 månader, se 1 § LAS.

Vad bör ni göra?

Om din man är anställd med särskilt anställningsstöd eller liknande så gäller inte LAS, och prövotiden kan förlängas. Det beror alltså på. Om din man har ett "vanligt" kontrakt, så har anställningen övergått till en tillsvidareanställning, och din man bör snarast påpeka det för sin chef och skriva ett nytt avtal. Anställningsvillkoren är då samma som under prövotiden, men med den skillnaden att det krävs saklig grund för uppsägning och att uppsägningstid gäller. Om din man är med i facket bör ni även kontakta facket eftersom kollektivavtal kan medföra att längre prövotid är tillåten.

Jag hoppas detta besvarar din fråga, och att du fått den information du sökte. Om du har fler frågor eller om jag varit otydlig får du gärna höra av dig igen.

Aram Shokor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (752)
2021-02-28 När omvandlas ett vikariat till en tillsvidareanställning?
2021-02-28 omvandling av visstidsanställning beträffande olika butiker
2021-02-27 Fråga om deltidstjänst övergått till heltidstjänst
2021-02-21 Kan man avtala bort rätten till fast anställning?

Alla besvarade frågor (89887)