Får en provanställning på 6 månader övergå i visstidsanställning på 6 månader eller har man då automatiskt fått tillsvidare anställning oavsett vilka papper som skrivits på?

2019-03-03 i Anställningsformer
FRÅGA
Får en provanställning på 6 månader övergå i visstidsanställning på 6 månader eller har man då automatiskt fått tillsvidare anställning oavsett vilka papper som skrivits på?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör anställning kikar vi närmare på anställningsskyddslagen (LAS)

En provanställning ska som regel övergå i en tillsvidareanställning

I LAS står det att en provanställning övergår i en tillsvidareanställning automatiskt, om inte arbetsgivaren senast vid prövotidens slut meddelar arbetstagaren att denne inte önskar att anställningen fortsätter (6 § andra stycket LAS).

I motiven bakom lagen går det att utläsa att lagstiftaren inte avsett att det ska vara möjligt att låta en provanställning övergå i en visstidsanställning.

Det korta svaret på din fråga blir därför nej, en provanställning får inte övergå i en visstidsanställning, åtminstone om man strikt ser till LAS mening.

Tvetydigt rättsfall kan ge arbetsgivaren rätt

Frågan har varit uppe för prövning i AD 2014 nr 74 där domstolen visserligen nöjde sig med att konstatera att det är teoretiskt möjligt att arbetsgivaren, för att kunna fylla sitt behov av prövning, avtalar om en provanställning.

Jag vågar dock inte uttala mig i hur det skulle gå i en eventuell domstolsprocess, eftersom det är beroende av många olika faktorer i det enskilda fallet. En längre visstidsanställning borde kunna ge ett större utrymme för en provanställning än vad en kortare visstidsanställning skulle kunna göra.

Arbetsgivaren kan avbryta provanställningen och erbjuda en visstidsanställning

Viktigt att ha i åtanke är samtidigt att det inte är någonting som hindrar arbetsgivaren från att avbryta provanställningen för att sedan erbjuda den anställde en visstidsanställning efteråt.

Det skulle i och för sig kunna betraktas som ett sätt att ta sig runt lagstiftningen på, men jag har svårt att se att domstolen skulle finna så vara fallet.

Ett annat alternativ är att arbetsgivaren erbjuder den anställde en rad kortare visstidsanställningar. Det förutsätter dock att den anställde själv går med på det upplägget.

Några avslutande ord

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en fortsatt trevlig helg!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (697)
2020-07-31 Kan jag kräva fast anställning?
2020-07-31 Har jag någon uppsägningstid vid en provanställning?
2020-07-28 Får en provanställning pågå i mer än 6 månader?
2020-07-22 Hur ska en provanställning avslutas?

Alla besvarade frågor (82663)