Får en provanställd användas på samma sätt som ordinarie personal?

2021-07-24 i Anställningsformer
FRÅGA
Får man använda en provanställd som ordinarie personal, samma uppgifter och samma ansvar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

En provanställning är en tidsbegränsas anställning som får vara i maximalt sex månader (se 6 § LAS). Denna anställningsform finns för att arbetsgivaren ska få en möjlighet att pröva en person i anställningen innan den eventuellt övergår i en tillsvidareanställning. Det är alltså tänkt att det ska finnas någon typ av prövobehov hos arbetsgivaren, men samtidigt finns det inget krav på att arbetsgivaren ska ha ett objektivt godtagbart skäl för att pröva arbetstagaren.

Syftet med provanställningen är alltså att pröva arbetstagaren innan en eventuell tillsvidareanställning och av detta följer att den provanställde absolut får användas exakt likadant som "ordinarie" personal med avseende på arbetsuppgifter och arbetsansvar. Dessa komponenter ingår även i arbetsgivarens ensidiga arbetsledningsrätt.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?