Får en präst vägra att förrätta en vigsel

FRÅGA
Hej!Jag utsattes för våldtäkt där förövaren är i nära relation (släktband). Personen är dömd och förtjänar sitt straff. Detta ledde till att mitt fick en helt annan vändning, allt föll samman i mitt liv. Jag skulle gifta mig i somras och prästen som skulle viga mig & f.d fästman vägrade viga oss (tog slut tack vare detta). Han pressade ständigt min och min dåvarande fästmans familj att dra tillbaka anmälan mot förövaren då förövaren har en hög religiös status. När förövaren blev dömd och skulle förtjäna sitt straff så sa prästen att han och hela församlingen hade samlats och bestämde sig för att vi inte skulle vigas, han hade skickat sms till min dåvarande fästmans pappa och skrev att anledningen till detta är fästmön (mig) och hennes familj, och han lade till även meningen "du bör agera", i och med detta att anmälan inte kan dras tillbaka så menar prästen alltså att förlovningen bör avbrytas på grund av att vi anmält. Han pressade båda familjerna att det idag har orsakar att jag och min dåvarande fästman gått skilda vägar då han uteslöt oss från att vigas. Prästen har haft en stor inverkan i mitt liv på grund av pressen han utsatt mig för Då han uteslöt oss från att vigas pga att jag inte tog tillbaka anmälan mot förövaren. Det har drabbat mig riktigt hårt psykiskt, och idag går jag på centrum not brottsoffer för att försöka klara av dagarna. Min fråga är, finns det någon lag mot det prästen gjorde? Isåfall vad för lag och vad för bevis krävs/räcker? Kan man anmäla honom?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag beklagar den situation du befinner dig i, och hoppas att allt löser sig så bra om möjligt för dig!

Det framgår inte vilket typ av trossamfund det rör sig om. Jag har därför valt att utgå från föreskrifterna som gäller för den svenska kyrkan, vilket kan tänkas äga viss tillämpning i andra fall.

Regler kring ämbetet som präst

Regler kring ämbetet som präst återfinns i kyrkoordningen (Kyrkoordning för Svenska kyrkan). Den som tillhör Svenska kyrkan har rätt till vigsel, om inte synnerliga skäl hindrar det (23 kap. 1 a § Kyrkoordningen). Kravet om att det ska föreligga synnerliga skäl för att en rätt till vigsel inte ska inträde borde vara ett högt ställt krav.

Ett beslut om rätt till vigsel fattas av kyrkoherden för den församling där begäran om vigsel gjorts. Kyrkoherden får uppdra en annan präst eller pastoratet att beslut om frågan (23 kap. 1 a § tredje stycket. Kyrkoordningen). Ett sådant beslut får överklagas hos domkapitlet (23 kap. 1 a § fjärde stycket. Kyrkoordningen).

Vigselplikt

Frågan om så kallad vigselplikt har diskuterats tidigare med anledning av att vissa präster inom den Svenska kyrkan vägrat att viga den som var frånskild. Det föreligger inte någon skyldighet för den enskilda prästen att förrätta vigsel, däremot åligger skyldigheten en prästerliga organisationen (SOU 2007:17 s. 274). Idag har trossamfund ingen vigselplikt, vilket innebär att dess präster och andra befattningshavare inte har en plikt att viga två personer. Det är upp till den enskilda prästen att förrätta vigsel, då ett visst äktenskap kan anses oförenliga med prästens eller kyrkans trosuppfattning (SOU 2007:17 s. 275). Två exempel på detta är att den som är frånskild inte tillåts att ingå nytt äktenskap inom t.ex. katolska kyrkan, eller pga. själavård mässiga skäl där personen alltför snabbt ingått ett nytt äktenskap innan dess att den tidigare relationen har bearbetats. Ett par kan däremot alltid ingå äktenskap genom borgerlig vigsel så snart parterna är berättigade att ingå äktenskap.

Ditt fall

Jag finner inte något som tyder på att prästen har agerat i strid med de interna föreskrifterna som gäller. Det kan vara så att det finns grund att förklara honom obehörig att utöva kyrkans vigseltjänst då han kan tänkas ha övergett Svenska kyrkans lära (31 kap. 11 § Kyrkoordningen). Man har en ovillkorlig rätt (förutsatt att parterna är berättigade att ingå äktenskap) att ingå borgerlig vigsel. Vidare kan man överklaga ett beslut som fattats av en Kyrkoherde eller annan befattningshavare (23 kap. 1 a § fjärde stycket Kyrkoordningen).

Hoppas du fått svar på din fråga! Och lycka till med allt!

Vänligen,

Erica Rinaldo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1288)
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?
2021-12-27 Kan min make vid äktenskapsskillnad få rätt till huset som är min enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (98506)