Får en persons telefon avlyssnas innan personen delgetts misstanke?

2019-02-17 i Förundersökning
FRÅGA
får det tas ett beslut om att en persons telefon ska avlyssnas i hemlighet innan personen överhuvudtaget vet om att hen är misstänkt för ett brott? eller brukar personen delges misstanke om att hen är misstänkt för brott innan ett sånt beslut blir Aktuellt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hemlig avlyssning av telefoner finns i 27 kap. rättegångsbalken.

Hemlig avlyssning får t.ex. användas vid en förundersökning där det lindrigaste föreskrivna straffet är fängelse 2 år och det får även användas vid vissa typer av allvarliga brott såsom, terroristbrott och mordbrand och även vid brott där det antas att brottets straffvärde kommer överstiga 2 års fängelse (27 kap. 18 § rättegångsbalken).

Hemlig avlyssning får som huvudregel endast ske om någon är skäligen misstänkt för brottet och om det är väldigt viktigt för utredningen att avlyssning sker (27 kap. 20 § rättegångsbalken).

Däremot finns inget krav på att den som är skäligen misstänkt ska ha delgetts misstanke innan man får använda hemlig avlyssning. Syftet med avlyssningen är ju oftast att kunna utreda vidare om den misstänkte kan vara skyldig till brottet. Det skulle nog bli svårare att använda hemlig avlyssning efter att en person delgetts misstanke eftersom personen då förmodligen skulle anta att den är avlyssnad och begränsa sin kommunikation över telefon.

I och för sig har en som är skäligen misstänkt rätt att när förhör hålls med den bli delgiven misstanke om brott (23 kap. 18 § rättegångsbalken). Skyldigheten att berätta om misstanken uppkommer dock först när ett förhör hålls och personen kan ju ha varit skäligen misstänkt under en lång tid innan man kallar in personen till förhör. Det innebär att personen kan bli utsatt för hemlig avlyssning utan att ha blivit underrättad om att den är misstänkt från att misstanken uppkom fram till att första förhöret med den misstänkte hålls.

Det finns alltså ingen skyldighet att kalla in personen till förhör och delge misstanke direkt när skälig misstanke uppkommer utan det är möjligt att använda hemlig avlyssning ett tag och kalla in personen till förhör efter att man kommit längre i utredningen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?