Får en person som har HIV ha sex utan att informera den andra partnern om detta?

Får en person som har hiv ha sex utan att si ifra til den andre partnere. Om ikke så vad er så straffen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Måste man berätta för en sexparter att man har HIV?

Enligt 2 kap. 2 § 2 st smittskyddslagen är den som bär på en allmänfarlig sjukdom skyldig att lämna information om smittan till andra människor som han eller hon har kommit i sådan kontakt med att en beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma. I en bilaga till lagen kan vi utläsa att HIV är ett exempel på en sådan sjukdom. Detta betyder att du har skyldighet att berätta för den andra partnern att du bär på HIV.

Påföljder om man bryter mot informationsplikten

Det går inte att ge ett konkret svar på vad den eventuella påföljden skulle kunna bli och det finns inga direkta sanktioner i smittskyddslagen. Men det som skulle kunna bli aktuellt är att man gjort sig skyldig till följande brott i brottsbalken (brottsbalken kommer jag härefter att benämna som BrB):

Misshandel

Den som uppsåtligen tillfogar en annan person sjukdom kan dömas för misshandel. Det har fastställts i praxis att en person som bär på HIV och inte informerar sin sexpartner om detta kan dömas för misshandel. Den som gör sig skyldig till misshandel kan dömas till fängelse i högst två eller, om brottet är ringa till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt kan man dömas till fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år (3 kap. 5-6 §§ BrB).

Vållande till kroppsskada eller sjukdom

Vidare kan man även göra sig skyldig till vållande till kroppsskada eller sjukdom. Den som av oaktsamhet orsakar en annan person sjukdom som inte är ringa kan dömas för vållande till sjukdom.Skillnaden mellan misshandel och vållande till kroppsskada eller sjukdom är att man vid brottet misshandel måste haft uppsåt till handlingen. Dvs. när det gäller misshandel är personen likgiltig inför risken att smitta den andra personen med HIV, alltså likgiltig inför riskens förverkligande. Medan när det gäller brottet vållande till kroppsskada räcker det att personen är likgiltig inför risken, men däremot inte till riskens förverkligande. Den som gör sig skyldig till vållande till kroppsskada eller sjukdom kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt kan man dömas till fängelse i högst fyra år (3 kap. 8 § BrB).

Slutligen kan vi konstatera att det finns en informationsplikt när det gäller HIV och bryter man mot denna kan man göra sig skyldig till exempelvis misshandel eller vållande till kroppsskada eller sjukdom.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Sara HrnicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”