Får en person som fyllt 16 år arbeta efter klockan 20?

2019-12-03 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Vi har ett familjeföretag inom restaurang branschen . Kan våran son som ör 16 år jobba efter kl 20.00.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arbetstagare mellan 16-18 år omfattas av en särskild förordning: Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3). Om det inte framkommer i förordningen ska arbetstidslagen gälla även för minderåriga arbetstagare. Syftet med föreskrifterna är att tillgodose minderårigas behov av att kunna tillgodogöra sig utveckling och utbildning samt förebygga olycksfall och ohälsa (1 §). I föreskrifterna är en person som fyllt 16 år och fullgjort sin skolplikt en ungdom.

Arbetstider och dygnsvila

Inledningsvis får inte arbetstiderna förläggas på ett sådant sätt att de går ut över skolarbetet (8 §), om er son studerar. I 21 § regleras hur arbetstiderna får förläggas fram tills att er son fyller 18 år (därefter är det vanlig arbetstidslag som gäller). Inledningsvis krävs för hotell och restaurang 11 timmars ledighet under en period om 24 timmar, den s.k dygnsvilan. Någon som fyllt 16 år får inte arbeta mellan 22 - 06 eller 23 - 07 (21 § första punkten). Vidare ska det så långt det går 2 dagars ledighet i veckan, helst 2 dagar i följd, tilldelas den minderåriga. Ledigheten under en vecka måste minst uppgå till 36 timmar (21 § andra punkten). En minderårig får arbeta högst heltid dvs 40 timmar per vecka. Arbetstiderna ska tillåta en normal skolgång (21 § tredje punkten).

Påföljd om inte föreskrifterna efterlevs

Det är arbetsmiljöverket som är tillsynsmyndighet att föreskrifterna efterlevs. Om det sker en överträdelse kan arbetsgivaren få böter enl. 8 kap. 2 § första stycket arbetsmiljölagen (24 §).

Slutsats

Sammanfattningsvis kan det sägas att ungdomar inte får arbeta natt, dvs mellan 22-06 eller 23-07. Arbetstider utöver det får inte förhindra en normal skolgång om er son går i gymnasiet. Utöver det gäller befintliga kollektivavtal eller andra anställningsvillkor ni kommer överens om.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1747)
2020-07-08 Har fått kravbrev från arbetsgivare - vad ska jag göra?
2020-06-30 Rätt till betald ledighet för en begravning
2020-06-30 Företrädesrätt till anställning - måste jag tacka ja?
2020-06-30 Ej utbetald lön

Alla besvarade frågor (81881)