Får en person bli familjehem om denne är dömd för ekonomisk brottslighet?

Får man starta ett familjehem om man är dömd för ekobrott?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

De regler som rör familjehem hittar du i Socialtjänstlagen (SoL) och Socialtjänstförordningen (SoF).

Vad är ett familjehem?

Familjehem kallades tidigare för fosterhem och utgörs av vanliga familjer som tar hand om barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hos sina vårdnadshavare.

Vem ansvarar för dessa?

Det är socialnämnderna i kommunerna som har ansvaret för att placera personer i familjehem. Ingen person får utan socialnämndens samtycke tas emot för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som tillhör någon annan än personens föräldrar eller vårdnadshavare SoL 6 kap. 6 §.

Det är också socialnämnden som har ansvaret för att rekrytera och utreda familjehem samt att utbilda familjehemmen och se till att dom erbjuder barnen och ungdomarna den goda vård de har rätt till. SoL 6 kap. 1 § och 6 c §.

Betydelsen av tidigare brottslighet?

Innan socialnämnden fattar beslut om att en person ska placeras i ett familjehem så måste nämnden inhämta uppgifter från både belastningsregistret och misstankesregistret avseende den eller de personer som eventuellt är aktuella att anlita som familjehem. SoF 5 kap. 1b §.

Detta innebär att socialnämnden under en utredning av ifall någon är lämplig som familjehem kommer att inhämta uppgifter ur dessa register och då få reda på ifall denne är dömd för och/eller är misstänkt för något brott. Detta kommer att vägas in i nämndens lämplighetsbedömning och då tala mot personens lämplighet som familjehem.

Sammanfattning

Socialnämnden har alltså en lagstadgad skyldighet att inhämta registerutdrag och kommer därigenom bli medveten om den tidigare brottsligheten. Detta kommer sedan vägas in i nämndens lämplighetsbedömning av den person som vill bli familjehem och då vara till dennes nackdel. Svaret på frågan blir alltså: Nej, man får förmodligen inte starta ett familjehem om man är dömd för ekonomisk brottslighet som syns i polisens belastningsregister.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Du är varmt välkommen att höra av dig igen ifall du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.


Vänligen,


Christian SörqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000