får en ordningsvakt neka mig inträde?

Kan en ordningsvakt neka en att komma in för att man hamnat i ett bråk som är obevisat vems fel det var 2 veckor tidigare?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst är avgörande för din fråga var ordningsvakten har nekat dig att komma in, och i andra hand på vilka grunder.

En ordningsvakt lyder under Polismyndigheten och ska medverka till att upprätthålla allmän ordning (1§ lag om ordningsvakter). Vid ett ingripande får denne inte lov att använda strängade medel än förhållandet kräver, eller väcka onödig uppmärksamhet eller orsaka större olägenhet än vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet med ingripandet (8§ lag om ordningsvakter). Har ordningsvakt nekat dig inträde till ett privat område, exempelvis en restaurang eller klubb, har denna ganska vid befogenhet att göra detta, och på uppdrag av ägaren behöver man sällan heller ange varför. Undantag från detta är om nekandet kan vara grundat i någon av diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen, så som etnicitet eller könsöverskridande identitet (1 kap.1§ diskrimineringslagen). Jag skulle därför säga att en ordningsvakt generellt skulle ha rätt att neka dig inträde på en klubb eller liknande, på ganska fri grund, så länge det inte är diskriminering i grunden. Ägare (och ordningsvakter som agerar genom dem) har utifrån detta rätt att själv avgöra vem de vill ha i sina lokaler.

Annat gäller om det är en offentlig plats, där man har rätt att fritt vistas (1 kap. 2§ ordningslagen). Exempel på detta är allmänna vägar, torg, parker, allmän kollektivtrafik och liknande. Då har ordningsvakter snävare befogenhet, men får då avlägsna folk som uppträder störande eller utgör en fara för allmänna ordningen på ett visst område (13§ polislagen med stöd av 29§ 3st polislagen).

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Ordningsvakt och väktare? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo