Får en omhäktningsförhandling skjutas upp?

Min son blev häktad tisdagen 20191105 med restriktioner och skulle idag haft ny förhandling idag (14 dagar). Men nu är han förflyttad utan förvarning och förhandling i morgon. Det har då gått över 14 dagar mellan förhandlingarna.

Kan dom göra så?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller häktning och omhäktning. Detta regleras i rättegångsbalken (RB) varför mitt svar kommer utgå från det lagrummet.

Om den utsatta tiden för åtal är otillräcklig, får rätten medge förlängning av åtaltiden, om detta begärs av åklagaren före tidens utgång. Den misstänkte eller hans försvarare ska om möjligt beredas tillfälle att yttra sig i sådana fall (24 kap. 18 § RB). Jag tolkar din fråga som om åklagaren har framställt en begäran om förlängd åtalstid och att en omhäktningsförhandling skulle hållits idag. En omhäktningsförhandling ska som regel hållas med fjorton dagars mellanrum om inte den misstänkte medger åtalsförlängningen utan att en omhäktningsförhandling hålls. Syftet med omhäktningsförhandling är att se till att utredningen sker skyndsamt och ompröva om det fortfarande finns skäl att hålla den misstänkte häktad.

Är det med hänsyn till utredningen eller av annan anledning uppenbart att omhäktningsförhandling inom fjorton dagar skulle vara utan betydelse, får rätten bestämma längre tids mellanrum (24 kap. 18 § RB). Domstolen har alltså möjlighet att hålla omhäktningsförhandling med längre mellanrum än fjorton dagar men huvudregeln är att det ska ske var fjortonde dag. En möjlig förklaring är att det av någon praktisk anledning inte kunde hållas en omhäktningsförhandling idag.

Om du har frågor kring häktningen av din son råder jag dig att kontakta din sons offentliga försvarare som säkert kan svara på frågor om din son.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv NyströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Gripande, häktning, anhållande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo