Får en nyhetstidning ge ut information om en källa?

FRÅGA
Hej! Får en nyhetstidning ge ut information om en källa (person som tipsat tidningen) till allmänheten, polisen osv.? Får de göra de om ett domstolsbeslut utfärdas? Får de göra det överhuvudtaget?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

"Får en nyhetstidning ge ut information om en källa?"

Till att börja med så har alla en grundlagsstadgad frihet att meddela, exempelvis en nyhetstidning, uppgifter där syftet är att uppgifterna ska offentliggöras (1 kap. 7 § första stycket i tryckfrihetsförordningen). Detta brukar kallas för meddelarfrihet där källan, eller så kallad meddelare, har rätt att vara anonym (3 kap. 1 § TF). En nyhetstidning måste respektera en meddelares anonymitet, och får således inte ge ut information till allmänheten som kan röja meddelarens identitet (3 kap. 3 § TF). Om nyhetstidningen uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot detta riskerar ansvarig utgivare (jfr 8 kap. 1§ TF) att dömas till böter eller fängelse i högst ett år (3 kap. 7 § första stycket första punkten TF).

"Får nyhetstidningen göra det om ett domstolsbeslut utfärdas?"

Huvudregeln är att ingen får ta upp frågan om vem som är meddelare i ett mål om ansvar, skadestånd eller särskild rättsverkan på grund av tryckfrihetsbrott (3 kap. 2 § första stycket TF). Med andra ord ska en meddelares anonymitet respekteras även av domstolen. I mål som inte är tryckfrihetsmål, såsom vanliga brott- och tvistemål, ska domstolen göra en avvägning mellan dels rätten till anonymitet, dels allmänt eller enskilt intresse i målet. Om domstolen i denna avvägning finner att det senare intresset väger tyngre gäller inte längre tystnadsplikt gentemot meddelaren. Röjande identitetsuppgifter får i dessa fall lämnas vid vittnesförhör eller förhör med en part under sanningsförsäkran (3 kap. 4 § första stycket femte punkten TF). Detta undantag förutsätter att det finns mycket starka skäl, och använda således restriktivt.

Sammanfattning

Avslutningsvis får alltså inte en nyhetstidning ge ut information som kan röja en meddelares identitet. Meddelares rätt att förbli anonym gäller även som huvudregel i domstolssammanhang och det vill till mycket för att så ej ska vara fallet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Adam Fyman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (143)
2021-08-29 Vilka handlingar har jag rätt att få ut hos polisen?
2021-08-27 Kan man se om någon har körkort?
2021-08-05 Är en inkomstdeklaration offentlig handling? Vad innebär 27 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen?
2021-07-28 Offentlighetsprincipen

Alla besvarade frågor (95867)