Får en myndighet sprida falska uppgifter?

2019-12-26 i Myndigheter
FRÅGA
om man lämnar pisseprov hos polisen och får på plats veta att det var negativt. kan polisen då göra fel med att säga att det var positivt till socialen? och kan socialen få information från polisen innan man själv har blivit dömd eller fått någon information?
SVAR

Hej!

Tack för at du vänder dig till Lawline med din fråga.


En myndighet får inte sprida falska uppgifter

Polisen är en myndighet. Det finns en skyldighet för myndigheter att agera sakligt och opartiskt och att inte medvetet sprida falska uppgifter (5 § förvaltningslagen). Polisen får med andra ord inte meddela Socialtjänsten att provet var positivt om det i själva verket var negativt. Beslut som har fattats på oriktiga grunder är ogiltiga. Det kan till och med vara brottsligt av en person som jobbar på en myndighet att sprida falska uppgifter (20 kap. 1 § brottsbalken).


Du har rätt att få veta vilka uppgifter en myndighet har tillgång till

Om ärendet gäller ditt prov, är du part i ärendet. Som part i ärendet har du rätt att få del av allt material och all information som hör till ditt ärende, förutom det som är sekretessbelagt (10 § förvaltningslagen). Socialtjänsten kan med andra ord inte lägga några uppgifter till grund för ett beslut utan att du själv har fått möjlighet att ta del av uppgifterna.

Om du vill veta vilka uppgifter Socialtjänsten har, kan du kontakta Socialtjänsten och be om att få ta del av uppgifterna.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig.

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (324)
2020-03-31 Kan jag stämma kommunen?
2020-03-31 Kan man anmäla en kurator för att denne gjort en orosanmälan till socialtjänsten?
2020-03-30 Kan man ändra sitt personnummer?
2020-03-29 Rekommendationer till människor 70+ angående Covid-19

Alla besvarade frågor (78702)