Får en myndighet efterforska i vem som begär ut en allmän handling?

2020-02-23 i Sekretess
FRÅGA
Min fråga gäller om man kan söka upp en persons tidigare domar om man är sekretessmarkerad och har skyddade personuppgifter? Kan till ex företag beställa bagrundskontroll på en sådan person eller inte?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar "företag" som du nämner i din fråga som en myndighet, om din fråga gäller att begära ut domar. Jag tolkar det även som att du som ska begära ut dessa är den som har skyddade personuppgifter.

Din fråga regleras dels i tryckfrihetsförordningen (TF), dels i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Huvudregeln vid en begäran om att ta del av allmänna handlingar finns i 6 kap. 4 § OSL där det framkommer att en myndighet ska lämna ut en allmän handling, så länge denne inte är sekretessbelagd. Vid en sådan begäran från en privatperson till en myndighet får handläggare på myndigheten inte efterforska för myndighetens räkning kring den som begär att få ta del av en allmän handling, se 2 kap. 18 § TF. I samma paragraf framkommer att myndigheten endast får pröva om det finns hinder mot att handlingen lämnas ut, vilket exempelvis kan röra om det föreligger sekretess för den allmänna handlingen.

Detta innebär alltså att du som enskild i princip varken behöver uppge namn eller anledning till varför du vill begära ut handlingen. Myndigheten i sin tur har inte heller rätt att göra efterforskningar i vem du är eller vad ditt syfte med att begära ut den allmänna handlingen är.

Med vänliga hälsningar

Hanna Stenberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (222)
2020-09-19 Sekretess hos uppgifter om en själv?
2020-09-18 Har jag som målsägande rätt att ta del av förhörs protokoll?
2020-09-13 Sekretess och tystnadsplikt
2020-09-06 Vad händer när en sekretessmarkering upphör?

Alla besvarade frågor (84391)