FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt26/04/2020

Får en miljöinspektör gå in på privat tomt för att utreda miljöbrott?

Får kommunens miljöinspektör gå in på min privata tomt? (När jag inte var hemma) De har gått in och på gräsmattan inspekterat en eldningsplats. Där bedömde de att annat än trädgårdsavfall har eldats. Detta bedömde de som miljöbrott. Askan ska transporteras bort och lämnas in som miljöfarligt avfall. Mot kvitto och fotoredovisning. Stämmer det att de får gå in utan tillåtelse?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Miljötillsyn

Kommuner får utöva tillsyn för att säkerställa att miljöbalken och andra miljörättsliga föreskrifter följs. (26 kap. 1-3 § miljöbalken). Miljöbrott är en sådan bestämmelse som återfinns i miljöbalken (29 kap. 1 § miljöbalken). Tillsynsmyndigheter ska agera både på eget initiativ och efter anmälningar från allmänheten. Tillsynsmyndigheter eller någon som arbetar för en sådan myndighet har som huvudregel rätt till tillträde på annans fastighet, byggnad, andra anläggningar samt transportmedel. De har även rätt att där utföra undersökningar och andra åtgärder (28 kap. 1 § miljöbalken). Sådana åtgärder ska utföras så att så lite skada och intrång som möjligt orsakas (28 kap. 6 § första stycket miljöbalken).

Om undersökningen av tillsynsmyndigheten orsakat skada och intrång kan fastighetsägaren ha rätt till ersättning för detta. Eftersom miljöinspektören var från kommunen blir det kommunen som är ansvarig om ersättning ska betalas ut (31 kap. 10 § första stycket miljöbalken).

Sammanfattning

Kommunens miljöinspektör hade rätt att gå in på din tomt och utföra undersökningar för att se om miljöbrott förelåg. Om du tycker att intrånget och undersökningen orsakat någon skada kan du kontakta din kommun och höra om du har rätt till ersättning.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie OttossonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”