Får en manlig polis kroppsvisitera en kvinna?

FRÅGA
Får en manlig polis genomsöka en kvinna för att leta efter stöldgods om hon blivit tagen av väktare utanför en affär?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Polislagen 8 § säger att en polisman endast får ingripa när det är nödvändigt och att polismannen även måste välja det lindrigaste alternativet för ingripandet om det finns flera olika alternativ. Den här huvudregeln ger uttryck för behovsprincipen och proportionalitetsprincipen. När det gäller kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av en kvinna så ska den verkställas eller bevittnas av en annan kvinna, läkare eller sjuksköterska enligt rättegångsbalken 28 kap 13 § tredje stycket. En man får dock utföra kroppsvisitationer på kvinnor om det avser föremål som en kvinna har med sig. Det är alltså tillåtet att en manlig polis exempelvis undersöker en kvinnas jackfickor eller liknande.

Vidare har polisen bara rätt till kroppsvisitation om laga stöd finns (polislagen 10 § fjärde punkten). Det krävs också att personen i fråga är skäligen misstänkt för ett brott som kan ge fängelse som påföljd. Stöld enligt Brottsbalken 8 kap 1 § har fängelse i straffskalan liksom grov stöld enligt 4 § , dock har inte ringa stöld ("snatteri") det enligt 2 §. Ifall personen i fråga ("kvinnan" i ditt fall) kan antas vara skäligen misstänkt för stöld, exempelvis om hon blivit tagen på bar gärning av en väktare vid gärningstillfället, så kan det alltså ge polisen befogenhet att kroppsvisitera henne. Däremot måste polisen alltid hålla sin inom dennes befogenheter och får inte ingripa mer än nödvändigt.

Utan att veta alla bakomliggande omständigheter i ditt fall så är det svårt att ge dig ett exakt svar, men sammanfattningsvis så får en manlig polis genomsöka en kvinna för att leta efter stöldgods om kvinnan har med sig föremålet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

Med vänlig hälsning,

Olivia Viklund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (267)
2022-01-20 Kan man ta reda på vilket häkte eller anstalt någon sitter på?
2021-12-12 Häktad utan försvarsadvovakt?
2021-12-04 När har polisen rätt att stoppa mig samt utföra ett utandningsprov?
2021-12-04 När får polisen söka igen personbil samt kroppsvisitera?

Alla besvarade frågor (98575)