Får en lönesättning påverkas av politiska åsikter?

2021-02-27 i Övrigt
FRÅGA
Ska min lönesättning kunna påverkas utav mina privata politiska åsikter? Har fått till mig utav min chef att jag sköter mitt jobb klanderfritt , duktig , flitig , noggrann alltid i god tid , gör lite xtra utöver mm. Men tack vare att vissa i personal gruppen tagit illa upp , för mina åsikter. Åsikter jag har på min privata Facebook sida. Inte på mitt jobb alltså. Och nu så måste han väga in detta och ge mig det lägsta i höjning . Ja ska hålla mig låg och inte sticka ut och sedan nästa lönesamtal ska vi se hur det ser ut. De fick jag till svar. Ja är både ledsen och känner mig fruktansvärt utsatt. Får de gå till så här?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I vårt rättssystem har vi ingen lag som reglerar just lönesättningen på arbetsmarknaden, lönerna får istället bestämmas av arbetsmarknadens aktörer såsom exempelvis arbetsgivar- respektive arbetstagarorganisationer genom kollektivavtal.

Vi har däremot infört andra lagar som ska motverka orättvisor inom exempelvis arbetslivet. Vi har bland annat en diskrimineringslag som ska motverka diskriminering och främja lika rättigheter oavsett
1. kön,
2. könsöverskridande identitet eller uttryck,
3. etnisk tillhörighet,
4. religion eller annan trosuppfattning,
5. funktionsnedsättning,
6. sexuell läggning eller
7. ålder (1 kap. 1 § och 1 kap. 5 § diskrimineringslagen). Diskrimineringslagen omfattar således inte politiska åsikter, därmed blir inte diskrimineringslagen tillämplig i detta fallet.

Om din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal och du som arbetstagare är medlem i den organisationen så är ett tips att kontrollera att lönen i ditt anställningsavtal överensstämmer med det innehåll som följer av kollektivavtalet i fråga. Skulle det vara så att anställningsavtalet strider mot en bestämmelse i kollektivavtalet så har nämligen kollektivavtalet företräde, detta gäller i det fall du är medlem i organisationen i fråga (26-27 § medbestämmandelagen).


Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Vill du ha mer juridisk rådgivning kan du vända dig till info@lawline.se.

Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1957)
2021-10-26 Komplettering krävs
2021-10-23 Kan arbetsgivare kräva tillbaka felaktigt utbetald lön?
2021-10-21 Arbetsgivarens rätt att kräva frånvaroanmälan
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?

Alla besvarade frågor (96614)